Piedāvājumus atver to iesniegšanas secībā uzreiz pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām atklātā sanāksmē. Ja piegādātājs piedāvājumus iesniedza Elektronisko iepirkumu sistēmā, tad gadījumos, kad paredzēta atklāta piedāvājumu atvēršana, tas var tiešsaistē vērot atvēršanu. Vienlaikus – pēc piedāvājumu atvēršanas sagatavo piedāvājumu atvēršanas protokolu.  

Iepirkuma veids  Atvēršana  Pamatojums  
PIL 9.pants  Pasūtītājs var noteikt atklātu  (MK not.Nr.103* 12.pielikums) 
PIL 10.pants Slēgta  (MK not.Nr.103 9.pielikums) 
Atklāts konkurss  Atklāta   (MK not.Nr.107** 15.punkts
Slēgts konkurss 
pieteikumi  Slēgta  (MK not.Nr.107 35.punkts
piedāvājumi  Atklāta (MK not.Nr.107 53.punkts
Konkursa procedūra ar sarunām 
pieteikumi  Slēgta  (MK not.Nr.107 72.punkts
piedāvājumi  Slēgta (MK not.Nr.107 89.punkts
Konkursa dialogs 
pieteikumi  Slēgta  (MK not.Nr.107 112.punkts
piedāvājumi  Slēgta  (MK not.Nr.107 128.punkts
Dinamiskā iepirkumu sistēma 
pieteikumi  Slēgta  (MK not.Nr.107 35.punkts
piedāvājumi  Slēgta   

* Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 103 "Publisko iepirkumu paziņojumi un to sagatavošanas kārtība"

** Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumi Nr. 107 "Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība"

Noderīgi 

Krēsli izvietoti gar sienu