Iepirkuma rezultātā slēdz iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos. Iepirkuma līgums nosaka tiesiskās attiecības starp pasūtītāju vai pasūtītājiem un piegādātāju vai piegādātājiem, un tajā iekļaujamo informāciju noteic publisko iepirkumu regulējums.  

Lai noslēgtu vispārīgo vienošanos, iepirkuma veicējs ievēro regulējumā paredzētās iepirkuma procedūras visas stadijas līdz pat iepirkuma līgumu noslēgšanai vispārīgās vienošanās ietvaros, un nosaka vispārīgās vienošanās dalībniekus, ņemot vērā noteiktos piedāvājuma izvērtēšanas kritērijus. Iepirkuma dokumentos nosaka arī iepirkuma līgumu slēgšanas kārtību vispārīgās vienošanās ietvaros.