Latvijas Nacionālā standartizācijas institūciju „Latvijas standarts” (LVS) izstrādājis Vadlīnijas atsauču veidošanai uz standartiem publiskajos iepirkumos.

Vadlīniju mērķis ir veicināt izpratni par to, kas ir standarti un kā uz tiem veidot atsauces publiskajos iepirkumos, kā arī sniegt idejas par to, kā veidot atsauces uz standartiem, pamatojoties uz Eiropas Savienības iepirkumu tiesisko regulējumu.

Atsauces uz standartiem tehniskajās specifikācijās veicina iepircēju un piegādātāju izpratni par iepirkuma dokumentāciju, palīdz samazināt kopējās izmaksas, palielina atklātību un atvieglo iepirkumu dokumentu sagatavošanu.