Likumi

Sadaļā apkopoti Latvijā izdotie publiskos iepirkumus regulējošie likumi, kas noregulē būtiskākos ar iepirkumu jomu saistītos jautājumus
Skatīt vairāk

Ministru kabineta noteikumi

Sadaļā apkopoti Ministru kabineta noteikumi, kuri nodrošina iepirkumu jomu regulējošo likumu piemērošanu
Skatīt vairāk

ES direktīvas

Sadaļā apkopotas būtiskākās Eiropas Savienības direktīvas, kas koordinē iepirkumu jomu
Skatīt vairāk

Eiropas Savienības regulas

Sadaļā apkopotas regulas, kas Eiropas Savienības līmenī regulē iepirkumu jomu, nosakot vienotus (visbiežāk tehniskus) noteikumus, kas saistoši Eiropas Savienības dalībvalstīs.
Skatīt vairāk

Citi

Sadaļā apkopoti Latvijai saistošie tiesību akti, kurus pieņēmušas (izdevušas) valstis, starptautiskas organizācijas vai to institūcijas, kā arī Eiropas Savienības institūcijas īpašā kārtībā
Skatīt vairāk

Informācijai:

  • Latvijas normatīvie akti pieejami Latvijas Republikas oficiālā laikraksta "Latvijas Vēstnesis" tīmekļvietnē;
  • Latvijas normatīvo aktu projekti pieejami Latvijas Republikas Ministru kabineta tīmekļvietnes apakšsadaļā "Tiesību aktu projekti", kā arī Latvijas Republikas Saeimas tīmekļvietnes apakšsadaļā "Likumprojekti"
  • Eiropas Savienības normatīvie akti pieejami Eiropas Savienības oficiālā izdevuma "Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis" tīmekļvietnē
  • Tāpat Eiropas Savienības tiesību akti iepirkumu jomā, kā arī atsevišķi to projekti ir pieejami Eiropas Komisijas Iekšējā tirgus direktorāta tīmekļvietnē