Pārskatu kopsavilkums par pārtikas produktu piegādes līgumiem to līgumsummām, piegādātājiem un pasūtītājiem (2020. gada 2. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.07.2020.

 

Pārtikas produktu iepirkumu skaita un līgumcenu salīdzinājums ar 9. panta veiktiem iepirkumiem un to salīdzinājums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošā perioda datiem (2020. gada 2. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.07.2020.

 

Pārtikas produktu piegādes līgumu skaita dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un pasūtītāju skaits (2020. gada 2. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.07.2020.

 

Pārtikas produktu piegādes līgumcenu dinamika pēc CPV kodu klasifikatora un to vidējā līgumu vērtība (2020. gada 2. ceturksnis)

XLSX PDF Metadati 23.07.2020.

 

 *Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika