Vispārēja informācija par pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuri piemēro Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām un Eiropas Savienības fondu finansējumu, iedalot pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa.

 

Publicēto paziņojumu dati*

Lejupielādēt: Laikrinda  Metadati Publicēts: 22.04.2024. Dati precizēti: 17.05.2024.

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 05.01.2024.

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Dati precizēti: 09.02.2024.

2022. gads

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2021. gads

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2020. gads

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2019. gads

Rezultātu paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Izsludināto paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX  Metadati

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2019. gadu. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2019. gada 4. ceturksni*. Apskatīt: Infografika Lejupielādēt: Metadati

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2019. gada 3. ceturksni*. Apskatīt: Infografika Lejupielādēt: Metadati

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2019. gada 2. ceturksni*. Apskatīt: Infografika Lejupielādēt: Metadati

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2019. gada 1. ceturksni*. Apskatīt: Infografika Lejupielādēt: Metadati

2018. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2018. pret 2017. gadu). Lejupielādēt: XLSX PDF

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2018. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX Metadati Apskatīt: Infografika

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2018. gada 3. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX Apskatīt: Infografika

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2018. gada 2. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX Apskatīt: Infografika

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2018. gada 1. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX PDF Apskatīt: Infografika

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Lejupielādēt: XLSX PDF Metadati

2017. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2017. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2017. gada 3. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2017. gada 2. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2017. gada 1. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2017. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2016. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2016. pret 2015. gadu). Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gada 3. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gada 2. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gada 1. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2016. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2015. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2015. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2015. gada 3. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2015. gada 2. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2015. gada 1. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2015. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2014. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2014. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX

2013. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2013. gada 4. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX PDF

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2013. gada 3. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX PDF

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2013. gada 2. ceturksni*. Lejupielādēt: PDF

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2013. gada 1. ceturksni*. Lejupielādēt: XLSX PDF

 

Publikāciju statistika par 2017. gadu - mēnešu/ceturkņšu dati

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF .XLSM  

18.04.2017.

.PDF .XLSM  

17.07.2017.

.PDF .XLSM  

16.10.2017.

  15.01.2018

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2017

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2017

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF  .XLSM 

18.04.2017.

.PDF  .XLSM 

17.07.2017.

.PDF  .XLSM 

16.10.2017.

  15.01.2018

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF  .XLSM 

18.04.2017.

.PDF  .XLSM 

17.07.2017.

.PDF  .XLSM 

16.10.2017.

  15.01.2018
.PDF  .XLSM  ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2017.gadā* Gads 27.04.2018

.PDF  .XLSM 

ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2018
 

 

Publikāciju statistika par 2016. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Ceturksnis

28.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Gads

29.01.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

26.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

 

Publikāciju statistika par 2015. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksni)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 3. ceturksni
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika
Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksni)
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 2. ceturksni
Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015.gada 1. ceturksnis)

 

Publikāciju statistika par 2014. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika par 2014. gada 4. ceturksni (dati uz 14.01.2015):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 4. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 4. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 3. ceturksni (dati uz 14.10.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 3. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 3. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 2. ceturksni (dati uz 2.07.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 2. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 2. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 1. ceturksni (dati uz 14.04.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 1. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 1. ceturksni

 

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu

Saskaņā ar Publiskās un privātās partnerības likumu
Skatīt vairāk