Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Vispārēja informācija par finansējuma saņēmēju, kuri vēlas saņemt finansējumu līguma izpildei no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija, publicēto paziņojumu skaitu un tajos norādītajām līgumcenām.

Pasūtītāju finansēto projektu publicēto paziņojumu dati*

Lejupielādēt: Laikrinda Metadati Publicēts: 29.01.2024.

Pasūtītāju finansēto projektu statistika

2022. gads

2021. gads

2020. gads*

2019. gads*

2018. gads*

2017. gads*

2016. gads*

2016. gada 1. ceturksnis*

2016. gada 2. ceturksnis*

2016. gada 3. ceturksnis*

2015. gads*

2015. gada 1. ceturksnis*

2015. gada 3. ceturksnis*. Lejupielādēt: PDF

2015. gada 4. ceturksnis*

2014. gada 4. ceturksnis*

Pārskati par iepirkumu uzraudzības biroja publicētajiem sludinājumiem valsts, pašvaldību, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju un pasūtītāju finansēto projektu vajadzībām

2012. gads*

2011. gads*

2010. gads*

2009. gads*

2008. gads*

2007. gads*

2006. gads*

2005. gads*

2004. gads*

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika