Iepirkumu uzraudzības birojs ir Finanšu ministrijas padotības iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.

Mēs: 

1) uzraugām pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un publisko partneru pārstāvju veikto iepirkuma procedūru atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām;

2) publicējam pasūtītāju, sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, publisko partneru un publisko partneru pārstāvju, kā arī finansējuma saņēmēju paziņojumus par iepirkuma procedūrām;

3) sniedzam metodisko atbalstu iepirkuma procedūru organizēšanā;

4) kā arī veicam citas funkcijas, kas noteiktas publisko iepirkumu jomu reglamentējošos ārējos normatīvajos aktos.

Mūsu klienti ir:

  1. pasūtītāji – publiska persona vai tās institūcija, biedrība, nodibinājums, kā arī privāto tiesību juridiska persona, kas vēlas iegādāties preces, pakalpojumus vai būvdarbus,
  2. piegādātāji – fiziska vai juridiska persona vai pasūtītājs, šādu personu apvienība jebkurā to kombinācijā, kas piedāvā tirgū veikt būvdarbus, piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus.

Saite uz tiesību aktu sadaļu, kas regulē publiskos iepirkumus - saite

Aktuāla informācija arī Biroja sociālo tīklu kontā Facebook