Vispārēja informācija par publisko partneru vai to pārstāvju publicētajiem paziņojumiem un kopējo līgumcenu, to skaitu pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa, kā arī Eiropas Savienības fondu finansējuma un vides aizsardzības prasību piemērošanu.

Publicēto paziņojumu dati*

Lejupielādēt: Laikrinda Metadati Dati precizēti: 02.02.2024.

Rezultātu paziņojumu dati. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Izsludināto paziņojumu dati. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 23.02.2024.

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Dati precizēti: 09.02.2024.

2022. gads

Rezultātu paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Izsludināto paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2021. gads

Rezultātu paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Izsludināto paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2020. gads

Rezultātu paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Izsludināto paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Uzvarējušie pretendenti no zemu nodokļu vai beznodokļu valstīm. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2019. gads

Rezultātu paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu*. Lejupielādēt: Metadati

Izsludināto paziņojumu rādītāju statistika par 2019. gadu*. Lejupielādēt: Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību. Lejupielādēt: XLSX Metadati

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2019. gadu*. Lejupielādēt: XLSX Metadati

2018. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2018. gadu*. Lejupielādēt: PDF

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2018. pret 2017. gadu). Lejupielādēt: PDF

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2018. gadu*. Lejupielādēt: PDF Metadati

2017. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2017. gadu*. Lejupielādēt: Metadati

2016. gads

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas par 2016. gadu*.

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu (2016. pret 2015. gadu).

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2016. gadu*. Lejupielādēt: Metadati

2015. gads

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību par 2015. gadu*. Lejupielādēt: Metadati

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk