Vispārēja informācija par publisko partneru vai to pārstāvju publicētajiem paziņojumiem un kopējo līgumcenu, to skaitu pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa, kā arī Eiropas Savienības fondu finansējuma un vides aizsardzības prasību piemērošanu.

Publicēto paziņojumu dati*

Lejupielādēt: Laikrinda Metadati Publicēts: 19.10.2021.

Rezultātu paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 29.01.2021.

Izsludināto paziņojumu dati*. Lejupielādēt: Metadati Publicēts: 29.01.2021.

Uzvarējušie pretendenti no zemo nodokļu vai beznodokļu valstīm*. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 12.01.2021.

Uzvarētāju valstiskās piederības dati. Lejupielādēt: XLSX Metadati Publicēts: 29.01.2021.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu

Saskaņā ar publisko iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju paziņojumi, nepiemērojot Sabiedrisko paklapojumu sniedzēju iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu

Saskaņā ar Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu
Skatīt vairāk

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104

Saskaņā ar MK noteikumiem Nr. 104
Skatīt vairāk