Būvniecības Industrijas Digitalizācijas asociācija (BūvID) sadarbībā ar Latvijas standartizācijas tehnisko komiteju ir izstrādājusi valsts standartu „Būvju informācijas modelēšanas (BIM) terminoloģija”. Būvju informācijas modelēšanas tēma ir aktuāla gan Latvijā, gan pasaules mērogā, un standarts satur vairāk nekā simts terminus, kuri saistīti ar BIM. Standartā apkopota BIM procesos lietotā terminoloģija, kas izmantojama līgumu, likumu, dažādu projektu, dokumentu, darba uzdevumu izstrādē un ikdienas komunikācijā. Vienota terminoloģija atvieglos saziņu starp pasūtītāju, kam aktuāli ar būvniecības nozari saistīti pakalpojumi, un pakalpojuma sniedzējiem: projektu vadītājiem, būvinženieriem, būvniekiem. Veiksmīgas komunikācijas rezultātā būs skaidri definētas pasūtītāja vēlmes, līdz ar to pasūtījuma izpildītājam būs vienkāršāk izstrādāt sava darba uzdevumus. Savstarpējā sapratne nodrošinās efektīvāku sadarbību starp abām iesaistītajām pusēm gan juridiskā ziņā, izstrādājot līgumu, gan ikdienas komunikācijā. Standarts ir pieejams Latvijas valsts standartu tīemkļvietnē.

Izstrādātā materiāla pamatā ir citu valstu standarti, piemēram, Igaunijas standarti, kuros ir apkopoti Eiropas un pasaules mērogā aktuāli termini. Latvijas valsts standarts „BIM terminoloģija” izstrādāts gada laikā, konsultējoties un ņemot vērā arī Būvkonstrukciju projektētāju asociācijas, Latvijas Arhitektu savienības, Rīgas Tehniskās universitātes un citu biedrību, universitāšu un iestāžu ieteikumus. Visi ieteikumi tika izskatīti, lai veiktu korekcijas un uzlabotu standartu. Standarts satur arī rekomendētās literatūras un citu standartu sarakstu, kas būs noderīgi katram, kam ir aktuāla Būvju informācijas modelēšana.

Aptaujas rezultāti un preses relīze