Sadaļā Budžets un tā apakašsadaļās "Tāmes" un "Atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs" ietverta informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja finanšu līdzekļiem, to sadalījumu, kā arī atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām.