Sadaļa sastāv no apakašsadaļām - "Tāmes" un "Atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs", kur ietverta informācija par Iepirkumu uzraudzības biroja finanšu līdzekļiem, to sadalījumu, kā arī atlīdzības noteikšanas kritēriji un darba samaksas apmērs sadalījumā pa amatu grupām.