Kuros gadījumos un kādā apmērā jāveic depozīta maksājums? 

Atbilde apkopota ŠEIT.