Lai pilnveidotu mēbeļu iepirkumu kvalitāti, SIA „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts” ir izstrādājis „Vadlīnijas publisko iepirkumu tehnisko specifikāciju sastādīšanai”. Vadlīnijās ir iekļauta detalizēta informācija par tehnisko specifikāciju sagatavošanas pamatprincipiem un prasībām, kurām būtu jāpievērš uzmanība, gatavojot mēbeļu iepirkuma dokumentāciju.

02.07.2010 - Vadlīnijas publisko iepirkumu tehnisko specifikāciju sastādīšanai (TIEK ATJAUNOTAS!)