Skaidrojums

Iepirkumu uzraudzības birojs (Birojs) nereti konstatē, ka iepirkuma dokumentos (tehniskajā specifikācijā) tiek izvirzītas ļoti konkrētas prasības mēbelēm (t.i., to izmēri, svars un citas prasības ir norādītas nevis kādā noteiktā amplitūdā, bet gan specifiskos un konkrētos lielumos, piemēram, līdz milimetra precizitātei), kas Biroja ieskatā var liecināt par to, ka ir iespējams piedāvāt tikai konkrēta ražotāja preces. Tāpat Birojs ir konstatējis gadījumus, ka līguma izpildes laikā tiek veikti grozījumi, kuros atrunāts, ka mēbeļu izmēri tiek mainīti, piemēram:

  • skapītis 600x400x600 mm - mainīts uz 600x424x500 mm;
  • biroja plauktu skapis 1725x760x415 mm - mainīts uz1560x804x420 mm;
  • galda virsmas biezums 22mm – mainīts uz 25 mm.

Birojs vērš uzmanību, ka pasūtītājam iepirkuma dokumentos ir jānosaka minimālās tehniskās prasības piegādājamajām precēm, kādas ir nepieciešamas, lai nodrošinātu šo preču funkcionalitāti, piemērotību konkrētajiem darba apstākļiem un savietojamību ar pasūtītāja rīcībā esošajām iekārtām un sistēmām. Līdz ar to Birojs iesaka izvērtēt konkrētu prasību izvirzīšanas nepieciešamību/pamatojumu un paredzēt tikai preču funkcionalitātei būtiskos tehniskos parametrus, nosakot piegādājamo preču parametru iespējamās amplitūdas (piemēram, +/- mm) vai norādot vienīgi minimālos vai maksimālos tehniskos parametrus.

Birojs vērš uzmanību, ka atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 86.panta otrajai daļai par iepirkuma dokumentos noteikto tehnisko specifikāciju neievērošanu piedāvājumu izvērtēšanas laikā ir paredzēta administratīvā atbildība.

Tāpat Birojs norāda, ka tad, ja iepirkuma dokumentos netiek atrunāti nosacījumi, pie kādiem norādītos konkrētos parametrus līguma izpildes laikā drīkstēs mainīt, kā arī ja pasūtītājs nespēj pamatot šādu grozījumu nepieciešamību un atbilstību Publisko iepirkumu likuma 61. pantā noteiktajām prasībām, tad grozījumi ir uzskatāmi par būtiskiem un nepieļaujamiem.

Lai izvairītos no situācijas, kad Birojs šādu grozījumu veikšanu atzīst par administratīvo pārkāpumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 87. pantu, Birojs papildus jau iepriekš minētajam iesaka konkrēti aprakstīt nosacījumus, pie kādiem grozījumi var tikt veikti un kādā apmērā u.c.

Top kļūdas mēbeļu iepirkumi