Covid -19, dokumentu sējums
 Konkurences padomes Konkurences veicināšanas nodaļas vecākā juriskonsulte Anete Vitjazeva un Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece, Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina
Problēmsituācijas publiskajos iepirkumos