Darba aizsardzības likums nosaka darba devējam prasības par drošas un nekaitīgas darba vides nodrošināšanu. Lai īstenotu likumdošanas normas, darba devējam nepieciešams iegādāties dažādus darba aizsardzības līdzekļus, kas ir saistīti ar darba vidi, līdz ar to, jāveic organizēti iepirkumi.

Lai atvieglotu pasūtītājiem darba aizsardzības prasību īstenošanu, tai skaitā Ministru kabineta 2002.gada 20.augusta noteikumu Nr.372 „Darba aizsardzības prasības, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus” un Ministru kabineta 2003.gada 11.februāra noteikumu Nr.74 “Prasības individuālajiem aizsardzības līdzekļiem, to atbilstības novērtēšanas kārtība un tirgus uzraudzība” u.c. normatīvo aktu prasības, kā arī, lai nodrošinātu godīgu konkurenci un pilnveidotu kvalitāti iepirkumos darba aizsardzības jomā, Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrība (DAKIB) ir sagatavojusi rekomendācijas organizācijām, kuras plāno individuālo aizsardzības līdzekļu (darba un aizsarg apģērbu, apavu, cimdu u.c. darba aizsardzības līdzekļu (IAL)) iepirkumus.