Statistikas gada pārskatus par 2023.gadu varēs sākt iesniegt no 2024. gada 1. februāra.

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka no 2015. gada februāra ir jauna oficiālās statistikas veidlapu iesniegšanas kārtība.

Visiem Publikāciju vadības sistēmas (PVS) reģistrētiem lietotājiem ir iespēja sagatavot un iesniegt oficiālās statistikas veidlapas elektroniskā veidā PVS ietvaros sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana”

1-PIL „Publisko iepirkumu gada pārskats”;

2-SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem”;

3-ADJIL „Pārskats par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā”;

4-ADJIL/SPSIL „Pārskats par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības jomā”;


5-PPPL „Pārskats par koncesijas līgumiem”.

Atgādinām, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu un pasūtītājiem, kuri 2023. gadā piemērojuši Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, līdz 2024. gada 1. martam ir elektroniski jāiesniedz iepirkumu gada pārskati par 2023. gadā noslēgtajiem iepirkuma līgumiem vai vispārīgām vienošanām. Savukārt Publisko iepirkumu likuma subjektiem un publiskajiem partneriem vai to pārstāvjiem pārskati par 2023. gadā veiktajiem iepirkumiem un noslēgtajiem koncesijas līgumiem jāiesniedz līdz 2024. gada 2. aprīlim.

Tie pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji, kuri nav reģistrējušies PVS, lūdzu, savlaicīgi reģistrējiet savu iestādi PVS sadaļā „Iestādes reģistrācija (PIL, SPS, ADJIL)”, jo aizpildītais pieteikums ir jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un jānosūta uz e-adresi vai e-pastu pasts@iub.gov.lv. Pieteikums tiek apstrādāts triju darbdienu laikā pēc tā saņemšanas.

Saites