Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru asociācija (ALTA) ir sagatavojusi rekomendācijas cenu apliecināšanai komandējumu un darba braucienu iepirkumu vērtēšanas procesā, kas izstrādātas, uzklausot asociācijas biedru viedokli par pieredzi un dalību dažādu valsts un pašvaldību iepirkumos, kad iepirkumu simulāciju uzdevumu rezultātos ir vērojama cenu dažādība un rodas aizdomas, ka cenas varētu tikt manuāli mainītas un neatspoguļo reālo situāciju.

Par pakalpojumu cenām komandējumu pakalpojumu iepirkumiem

Iepirkumu uzraudzības birojs saņēma Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācijas aicinājumu pasūtītājiem komandējumu pakalpojumu iepirkumos kritiski vērtēt piedāvājumus ar norādītu 0 euro cenu ceļojumu aģentūras pakalpojumu maksai.

Latvijas Tūrisma aģentu un operatoru asociācija norāda, ka tūrisma nozare Latvijā ir smagā situācijā un aviokompānijas un citi tūrisma pakalpojumu piegādātāji (viesnīcas, transporta kompānijas) jau no 2020.gada pusgada ir pārstājuši nodrošināt jebkāda veida apjoma komisijas maksas, kuru piešķiršana parasti ir pamatojums 0 euro ceļojumu aģentūras pakalpojumu maksai, jo ienākums tiek gūts no komisijas maksām par apjomu.

Ņemot vērā minēto, Iepirkumu uzraudzības birojs aicina pasūtītājus, vērtējot iepirkumos par ceļojumu aģentūru pakalpojumiem piedāvāto cenu, rūpīgi izvērtēt piedāvāto ceļojumu aģentūras pakalpojumu maksu, lai izvairītos no riskiem, kas saistīti ar slēptām vai papildu izmaksām līgumu izpildes laikā.

Atgādinām, ka pasūtītājiem neatkarīgi no izvēlētās iepirkumu veikšanas kārtības ir jāizvērtē piedāvātā cena un, aizdomu par nepamatoti lētu piedāvājumu gadījumā ir jāpieprasa skaidrojums par piedāvāto cenu vai izmaksām.