Latvijas Tūrisma Aģentu un Operatoru asociācija (ALTA) ir sagatavojusi rekomendācijas cenu apliecināšanai komandējumu un darba braucienu iepirkumu vērtēšanas procesā, kas izstrādātas, uzklausot asociācijas biedru viedokli par pieredzi un dalību dažādu valsts un pašvaldību iepirkumos, kad iepirkumu simulāciju uzdevumu rezultātos ir vērojama cenu dažādība un rodas aizdomas, ka cenas varētu tikt manuāli mainītas un neatspoguļo reālo situāciju.