Sīkdatņu privātuma politika

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēs izmantoto sīkdatņu privātuma politika

 1. Pārzinis – Iepirkumu uzraudzības birojs (reģ. Nr. 90001263305), juridiskā adrese: Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010, tālruņa Nr.: +371 67326719, e-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv, www.iub.gov.lv.

Ar Pārziņa datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz e‑pasta adresi: datuspecialists(at)iub.gov.lv.

2. Sīkdatņu apstrādes vieta – Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnēs www.info.iub.gov.lv, www.pvs.iub.gov.lv (turpmāk – Pārziņa tīmekļvietnes) izmantotās sīkdatnes tiek apstrādātas Pārziņa telpās Rīgā, Eksporta ielā 6, LV-1010.

3. Kas ir sīkdatne? Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo ierīci Pārziņa tīmekļvietņu apmeklēšanas laikā, un ko tīmekļvietnes saglabā Jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad Jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes vietni vai uz citu vietni, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas vietnes atmiņa, ļaujot šai vietnei atcerēties Jūsu datoru vai mobilo ierīci nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestatījumus vai padarīt vietnes lietošanu ērtāku.

4.  Sīkdatņu apstrādes mērķis Pārziņa tīmekļvietnēs –

  • tīmekļvietņu satura kvalitātes uzlabošana un to satura pielāgošana apmeklētāju vajadzībām;
  • atcerēšanās, vai esat jau piekritis tam, ka tīmekļvietnēs tiek izmantotas sīkdatnes;
  • apmeklētāju darbību analīze (pieslēguma laiks, ilgums, skatītākās sadaļas);
  • valsts pārvaldes pakalpojumu kvalitātes kontroles datu uzkrāšana saskaņā ar Ministru kabineta 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 „Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, kvalitātes kontroles un sniegšanas kārtība”.

Ar sīkdatnēm saistītā informācija netiek izmantota, lai Jūs personiski identificētu.

5. Sīkdatņu apstrādes tiesiskais pamats – Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts, kas nosaka, ka datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem un 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, kas nosaka, ka apstrāde ir vajadzīga, lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu.

6. Datu subjektu kategorijas – personas, kas apmeklē Pārziņa tīmekļvietnes.

7. Apstrādāto datu kategorijas – personu, kas apmeklē Pārziņa tīmekļvietnes, standarta žurnālierakstu informācija (IP adrese, pieslēguma laiks, ilgums) un anonīma informācija par personu darbībām tīmekļvietnēs (skatītākās sadaļas). Apmeklētāja IP adrese tiek anonimizēta, izmantojot Motamo (Piwik), pēdējos 2 baitus (byte) aizvietojot ar 0, piemēram, xxx.xxx.xxx.xxx = xxx.xxx.0.0.

8. Apstrādāto datu saņēmēju kategorijas, kuriem dati ir vai tiks izpausti – pēc pieprasījuma datu subjekts par sevi, Pārziņa atbildīgie darbinieki.

9. Sīkdatņu apstrādi Pārzinis nodrošina, ievērojot Vispārīgās datu aizsardzības regulas 5. pantā noteikto vispārējo personas datu apstrādes principu ievērošanu. Sīkdatņu apstrādes laikā iegūtie personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Pārziņa apstiprinātiem iekšējiem noteikumiem, kas paredz gan tehnisko, gan organizatorisko pasākumu īstenošanu, t.sk., tikai pilnvarotu personu piekļuvi datiem, lai nepieļautu nesankcionētu piekļuvi datiem, garantētu to drošību un likumīgu apstrādi atbilstoši paredzētajam apstrādes mērķim.

10. Veicot sīkdatņu apstrādi, Pārzinis nodrošina:

a) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 15. pantā noteiktās datu subjekta tiesības piekļūt saviem personas datiem.

b) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 17. pantā noteiktās datu subjekta tiesības uz savu personas datu dzēšanu.

c) Vispārīgās datu aizsardzības regulas 18. pantā noteiktās datu subjekta tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi.

11. Pārzinis nodrošina, ka sīkdatņu apstrādes laikā iegūtie personas dati netiek nodoti saņēmējiem trešās valstīs vai starptautiskām organizācijām.

12. Pārzinis nodrošina, ka sīkdatņu radītā informācija tiek nosūtīta uz Pārziņa serveri Latvijā, kur tās glabāšanas ilgums nepārsniedz 6 mēnešus.

13. Pārziņa ieteikumi sīkdatņu pārvaldībai – Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu datorā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana datorā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet Pārziņa tīmekļvietnes, turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Zemāk esošajā sarakstā atrodas hipersaites uz pmācībām, kā izdzēst/atspējot sīkdatnes populārākajās interneta pārlūkprogrammās (pamācības angļu valodā):

Neizsekošanas iespēja „Do Not Track” ļauj Pārziņa tīmekļvietņu apmeklētājiem izvēlēties, vai tā darbības netiks reģistrētas un izsekotas. Sīkāka informācija: https://www.eff.org/issues/do-not-track

14. Jautājumus par Pārziņa veikto personas datu apstrādi aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: datuspecialists@iub.gov.lv. Iebildumu gadījumā Jums ir tiesības sazināties ar Datu valsts inspekciju, rakstot uz e-pasta adresi info@dvi.gov.lv.