MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

Jaunumi

30/01/2015 - 14:55

Informējam, ka turpmāk sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pārskati par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem (3-SPSIL) ir jāsagatavo un jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam elektroniskā veidā, izmantojot Publikāciju vadības sistēmas (PVS) sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” pieejamos pārskata iesniegšanas rīkus.

29/01/2015 - 13:36

Lai sekmētu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iegādi, kā arī dotu zināmu garantiju tam, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Drošības Nozares Kompāniju Asociācija ir izstrādājusi šādus ieteikumus publiskajiem iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā.


29/01/2015 - 13:27

Auto Asociācija sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju ir izstrādājusi labās prakses ieteikumus jaunu un lietotu automobiļu piegādes un nomas (pilna servisa) iepirkumos. Ieteikumi kā informatīvs materiāls ir paredzēti publiskā sektora pasūtītājiem, kuri organizē automašīnu piegādes, kā arī automašīnu ilgtermiņa nomas iepirkumus.

 

Automašīnu piegādes un ilgtermiņa nomas iepirkumi

13/01/2015 - 10:49

“Iepirkumu uzraudzības birojs (reģistrācijas Nr.90001263305) ir Finanšu ministrijas padotībā esoša tiešās valsts pārvaldes iestāde, kas veic valsts pārvaldes funkciju iepirkumu procedūru uzraudzībā un ir funkcionāli augstākā iestāde attiecībā uz iesniegumu izskatīšanu par iepirkuma procedūras pārkāpumiem.


12/01/2015 - 15:49

Atgādinām, ka pasūtītājiem, kuri pārtikas produktu piegādes iepirkumu veikšanai piemērojuši Publisko iepirkumu likuma 8.² panta piecpadsmito daļu, saskaņā ar 2014.gada 28.oktobra Ministru kabineta noteikumu Nr.673 „Noteikumi par vides kritēriju piemērošanu un piedāvājuma izvēles kritēriju noteikšanu pārtikas produktu piegādes un ēdināšanas pakalpojumu iepirkumiem” 29.punktu ir pienākums reizi ceturksnī (līdz 15.janvārim, 15.aprīlim, 15.jūlijam un 15.oktobrim) iesniegt Iepirkumu uzraudzības birojā pārskatu par kalendāra gada iepriek

Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.