MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

Jaunumi

26/02/2015 - 08:31

Informējam, ka turpmāk publisko iepirkumu gada pārskati (1-PIL) un publisko iepirkumu gada pārskati par centralizēto iepirkumu institūciju veiktajām procedūrām publisko iepirkumu līgumu vai vispārīgo vienošanos noslēgšanai citu pasūtītāju vajadzībām (2-PIL/C) ir jāsagatavo un jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam elektroniskā veidā, izmantojot Publikāciju vadības sistēmas (PVS) sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” pieejamos pārskata iesniegšanas rīkus.

16/02/2015 - 13:38

Zemgales plānošanas reģiona ES Struktūrfondu informācijas centrs š.g. februārī Jēkabpilī un Jelgavā  organizē bezmaksas semināru par publisko iepirkumu plānošanas un norises galvenajiem principiem ES fondu projektos.


Seminārā Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Metodoloģijas departamenta pārstāve pastāstīs par:

09/02/2015 - 14:36

Informējam, ka turpmāk pārskati par pasūtītāju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (4-ADJIL) un pārskati par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju veiktajiem iepirkumiem aizsardzības un drošības jomā (5-ADJIL/SPSIL) ir jāsagatavo un jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam elektroniskā veidā, izmantojot Publikāciju vadības sistēmas (PVS) sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” pieejamos pārskata iesniegšanas rīkus.

30/01/2015 - 14:55

Informējam, ka turpmāk sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pārskati par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumiem (3-SPSIL) ir jāsagatavo un jāiesniedz Iepirkumu uzraudzības birojam elektroniskā veidā, izmantojot Publikāciju vadības sistēmas (PVS) sadaļā „Statistikas pārskatu iesniegšana” pieejamos pārskata iesniegšanas rīkus.

29/01/2015 - 13:36

Lai sekmētu kvalitatīvu apsardzes pakalpojumu iegādi, kā arī dotu zināmu garantiju tam, ka pakalpojuma sniedzējs nodrošinās kvalitatīvu pakalpojumu atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Drošības Nozares Kompāniju Asociācija ir izstrādājusi šādus ieteikumus publiskajiem iepirkumiem apsardzes pakalpojumu jomā.


Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.