MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Lai personīgi iesniegtu dokumentus Iepirkumu uzraudzības birojā, apmeklētājam obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) ēkas apsardzei.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

Jaunumi

16/04/2014 - 08:32

2014.gada 28.martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas jaunās direktīvas publisko iepirkumu un koncesiju jomā.


03/03/2014 - 16:45

No 2014.gada 17.februāra stājās spēkā normatīvo aktu grozījumi, kas nosaka, ka turpmāk, reģistrējot komersantu vai citu subjektu, reģistrācijas apliecības vairs netiek izsniegtas. Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka ne Uzņēmumu reģistrs, ne Komercreģistrs reģistrācijas apliecības vairs neizsniedz, jo tās apliecina tikai reģistrācijas faktu, nevis to, ka uzņēmums joprojām darbojas, un šādu informāciju pasūtītājs var pārbaudīt Uzņēmumu reģistra mājaslapā (skat.

28/02/2014 - 10:57

Latvijas Zāļu lieltirgotāju asociācija un Aptieku īpašnieku asociācija ir izstrādājusi ieteikumus zāļu un medicīnas preču iepirkumiem.


Ieteikumi attiecas uz zāļu derīguma termiņa un zāļu piegādes termiņa noteikšanu, prasībām attiecībā uz pretendenta atrašanās vietu, zāļu cenu un zāļu ekvivalentu noteikšanu u.c.

24/02/2014 - 10:19

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, ka atbilstoši Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumam sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem pārskati par 2013. gada noslēgtajiem iepirkumu līgumiem un/vai vispārīgām vienošanām jāiesniedz līdz 2014. gada 1. martam (veidlapa Nr.3-SPS).

 

Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.