MEKLĒT PAZIŅOJUMUS

Lai personīgi iesniegtu dokumentus Iepirkumu uzraudzības birojā, apmeklētājam obligāti jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība) ēkas apsardzei.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

Jaunumi

18/08/2014 - 09:58

Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapas sadaļas NOZARU ORGANIZĀCIJU IETEIKUMI apakšsadaļā IT iepirkumi publicētas atjaunotās Labās prakses vadlīnijas iepirkumiem IT jomā, kas izstrādātās Latvijas informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācijas (LIKTA) IT pārvaldības un labās prakses darba grupā, piedaloties Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) Metodoloģijas departamenta speciālis

08/08/2014 - 22:34

Iepirkumu uzraudzības birojs informē, ka 2014.gada 3.jūlijā stājās spēkā likums “Grozījumi Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā”, paredzot grozījumus Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa (turpmāk – LAPK) 166.24 panta sestajā daļā, 166.25 pantā, papildinot to ar trešo daļu, un 215.11 pantā.

25/07/2014 - 13:03

Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā nozaru asociācijām Nozaru ekspertu konsultatīvās padomes ietvaros izstrādājis un mājaslapā publicējis vadlīnijas saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritēriju noteikšanai publiskajos iepirkumos.


16/04/2014 - 08:32

2014.gada 28.martā Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicētas jaunās direktīvas publisko iepirkumu un koncesiju jomā.


Welcome to your new Drupal website!

Please follow these steps to set up and start using your website:

  1. Configure your website Once logged in, visit the administration section, where you can customize and configure all aspects of your website.
  2. Enable additional functionality Next, visit the module list and enable features which suit your specific needs. You can find additional modules in the Drupal modules download section.
  3. Customize your website design To change the "look and feel" of your website, visit the themes section. You may choose from one of the included themes or download additional themes from the Drupal themes download section.
  4. Start posting content Finally, you can create content for your website. This message will disappear once you have promoted a post to the front page.

For more information, please refer to the help section, or the online Drupal handbooks. You may also post at the Drupal forum, or view the wide range of other support options available.