Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projekti

Iepirkumu uzraudzības birojs iesaistās attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektu izstrādē, kas skar tā darbības jomas.

Nozari regulējošo normatīvo aktu projekti izstrādes vai saskaņošanas stadijā publicēti par nozares attīstību atbildīgās Finanšu ministrijas tīmekļvietnē.

Ja Jums ir priekšlikumi publisko iepirkumu normatīvo aktu uzlabošanai, aicinām tos nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv. Ja jums ir kādi papildus jautājumi, aicinām sazināties ar amatpersonu, kas atbildīga par sabiedrības līdzdalību

Citas līdzdalības iespējas

Iepirkumu uzraudzības birojam ir svarīga laba sadarbība ar nozaru asociācijām un ir arī svarīgi, lai tā tīmekļvietnē www.iub.gov.lv vienmēr būtu aktuāla informācija, kas palīdz pasūtītājiem veikt kvalitatīvus iepirkumus, izvirzot atbilstošas un pamatotas prasības. Vadlīnijas un izstrādātos ieteikumus iepirkumu veikšanā lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgie:

Elīna Virtmane

Vecākā referente - Tiesību aktu piemērošanas departaments

Samanta Krieva

Sabiedrisko attiecību speciāliste
Samanta.Krieva [at] iub.gov.lv