Informācija Jaunumi
Konference ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse”

Š.g. 27.maijā norisinājās Iepirkumu uzraudzības biroja organizētā tiešsaistes konference ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse”, kā ietvaros par publisko iepirkumu aktualitātēm būvniecības nozarē runāja, kā arī dalījās pieredzē un labās prakses piemēros jomas eksperti no Latvijas Būvuzņēmēju partnerības, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, AS RB Rail, Rīgas domes Būvniecības pārvaldes, Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas, VAS Valsts nekustamie īpašumi un Iepirkumu uzraudzības biroja.

Konferences ietvaros tika apskatīts un diskutēts par aktuālo publisko būvdarbu iepirkumu jomā būvuzņēmēju skatījumā, apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi, kvalifikācijas vadlīnijām ēku būvdarbu iepirkumiem, Rail Baltica pieeju būvniecības iepirkumu organizēšanā un līdzšinējo pieredzi, FIDIC līgumu lomu un ietekmi, zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm un izaicinājumiem būvdarbu iepirkumos, kā arī par citiem saistošiem jautājumiem publiskā būvniecības iepirkuma ietvaros.

Konferenci atklāja Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājs Artis Lapiņš, akcentējot būvniecības jomas nozīmi un ietekmi uz publisko iepirkumu sistēmu – turpat 1/3 visu iepirkumu un 2020.gadā noslēgto līgumu vērtība bija nedaudz vairāk kā 1,1 miljards eiro.

“Domājot par būvniecības jomu, nevilšus asociācijas rodas ar ko stabilu un pastāvīgu, nemainīgu, bet tas visdrīzāk saistās ar uzbūvētajām ēkām un būvēm, kas kalpos ilgu laiku. Tomēr arvien biežāk citētais teiciens, ka nav nekā pastāvīgāka kā pārmaiņas, vienlīdz ir attiecināms uz visiem ar būvdarbu iepirkumiem saistītajiem. Izaicinājumus nosaka gan šo personu rīcība, gan sabiedrības gaidas, gan globālās politikas uzstādījumi,” bilda A. Lapiņš.

Latvijas Būvuzņēmēju partnerības vadītājs Gints Miķelsons sniedza iespēju ieskatīties un ieklausīties aktuālajā par publisko būvdarbu iepirkumu jomu un būvuzņēmēju skatījumu tajā, sniedzot visaptverošu informāciju, kas balstīta datos, kā arī minot prognozes, kas sagaidāms ne tik tālā nākotnē.  

Māris Klismets, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktors konferences klausītājus iepazīstināja ar zaļā publiskā iepirkuma aktualitātēm un izaicinājumiem būvdarbu iepirkumos, skaidrojot tiesiskā regulēju ieviešanas principus Latvijā, uzsverot svarīgas izmaiņas zaļā publiskā iepirkuma prasībās un kritērijos būvniecībā, kā arī iepazīstināja ar aktuālākajiem datiem par zaļā publiskā iepirkuma dinamiku Latvijā.

AS RB Rail iepirkumu vadītājs Mārtiņš Blaus stāstīja par Rail Baltica pieeju būvniecības iepirkumu organizēšanā un par līdzšinējo pieredzi to veikšanā, akcentējot projekta statusu un prioritātes 2021. gadam, aktuālos un plānotos iepirkumus, kā arī skaidroja globālā projekta pieeju iepirkumu organizēšanai un būvniecības iepirkumiem.

Savukārt Rīgas domes Būvniecības pārvaldes priekšnieks Rihards Rusins dalījās pieredzē un praktiskos piemēros par apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi Rīgas domes Īpašuma departamenta ietvaros. Rusina kungs akcentēja tendences un izvirzītos mērķus, kā arī paveiktos darbus, kuru realizēšanas pamātā ir – uz rezultātu plānots un virzīts iepirkums, visu būvniecības dalībnieku iesaiste projekta realizācijā un izpratne, ka mērķu īstenošanas iespējas plašāk paver apvienotie projektēšanas un būvniecības iepirkumi.

Konferences turpinājumā Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniece un Juridiskā departamenta direktore Evija Mugina sniedza teorētisku un praktisku ieskatu ietvaram par kvalifikācijas vadlīnijām ēku būvdarbu iepirkumiem, akcentējot informāciju par būvdarbu vērtību, veidu un būves lietošanas veidu, pretendentu un speciālistu pieredzi, kā arī citas būtiskas specifiskas prasības un piemērus, lai plašāk izskaidrotu vadlīniju būtību.

Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklis Jānis Uzulēns konferences klausītājiem piedāvāja ieskatu tēmā par inženierkonsultanta institūta un FIDIC līgumu lomu un ietekmi uz risku mazināšanu būvniecības procesā, akcentējot, ka pārdomāti pārvaldīts būvniecības process nodrošina efektīvu būvniecības procesā nepieciešamo resursu izmantošanu.

Konferences noslēgumā VAS Valsts nekustamo īpašumu juridiskās daļas būvniecības atbalsta sektora vadītāja Aiga Varesa dalījās Valsts nekustamo īpašumu pieredzē par FIDIC – ceļā uz vienotiem noteikumiem būvniecības iepirkumos. Varesas kundze savā prezentācijā izvērtēja un skaidroja pēdējo gadu pieredzi un FIDIC sniegtās iespējas, akcentējot vairākus svarīgus iespēju punktus, un rezultātā secinot, ka FIDIC izstrādātās līgumu formas ir saprotamas, ērti pielietojamas gan vietējos, gan starptautiskos iepirkumos, atvieglo sadarbību ar uzņēmējiem, abām pusēm pārzinot noteikumus.

Iepirkumu uzraudzības birojs izsaka pateicību par dalību un ieguldījumu konferencē:

- Gintam Miķelsonam | Latvijas būvuzņēmēju partnerības vadītājam
“Aktuālais publisko būvdarbu iepirkumu jomā būvuzņēmēju skatījumā”

- Mārim Klismetam | Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Koordinācijas departamenta direktoram

“Zaļā publiskā iepirkuma aktualitātes un izaicinājumi būvdarbu iepirkumos”

- Mārtiņam Blausam | AS RB Rail iepirkumu vadītājam

“Rail Baltica pieeja būvniecības iepirkumu organizēšanā un līdzšinējā pieredze”

- Rihardam Rusinam | Rīgas domes Būvniecības pārvaldes priekšniekam

“Par apvienoto projektēšanas un būvniecības iepirkumu praksi”

- Evijai Muginai | Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja vietniecei, Juridiskā departamenta direktorei

“Kvalifikācijas vadlīnijas ēku būvdarbu iepirkumiem”

- Jānim Uzulēnam | Latvijas Inženierkonsultantu asociācijas valdes loceklim

"Inženierkonsultanta institūta un FIDIC līgumu loma un ietekme uz risku mazināšanu būvniecības procesā"

- Aigai Varesai | VAS Valsts nekustamie īpašumi juridiskās daļas būvniecības atbalsta sektora vadītājai

“FIDIC – ceļā uz vienotiem noteikumiem būvniecības iepirkumos. VNĪ pieredze”


Tiešsaistes konferences ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse” ieraksts atrodams  https://iubkonference.lv/ un youtube.com

Datums 27. maijs, 2021
Laiks10.00–13.25
Atrašanās vietaLatvija

Konference ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse”

Iepirkumu uzraudzības biroja gada konference ““Kur virzās būvniecības iepirkumi?” Pieredze. Labā prakse” jau pavisam drīz –…