Informācija Skaidrojumi
Palīgi Publisko iepirkumu veiksmīgai plānošanai

Iepirkumu plānošana ir vissvarīgākais posms veiksmīgu iepirkumu realizācijai, kā arī katra atsevišķā iepirkuma mērķa sasniegšanai. Lai veiksmīgi sasniegtu mērķi, Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē pieejami metodiskie skaidrojumi, kas ir noderīgi iepirkumu plānošanā. Nepareizas plānošanas rezultātā pastāv risks zaudēt laiku, tāpat pastāv finanšu korekciju risks (ja iepirkuma līguma izpildei piesaistīts ārvalstu finansējums), vai atsevišķos gadījumos var tikt piemērots administratīvais sods.

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina par tā sagatavotajiem metodiskajiem materiāliem, kā arī aicina informāciju par iepirkumu plānošanu iegūt: 

Gada beigās izsludinot iepirkumus, viens no aktuālajiem jautājumiem ir – kā iepirkuma procedūras nolikumā nosaka pretendenta pieredzes apliecināšanas periodu, ja iepirkuma procedūru izsludina gada nogalē, bet pieteikumu/piedāvājumu atvēršana paredzēta nākamajā gadā?

Atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 46. panta trešajai daļai gadījumā, ja iepirkuma procedūras nolikumu sagatavo un iepirkuma procedūru izsludina gada nogalē, pasūtītājs ir tiesīgs izvēlēties pieredzes apliecināšanas periodu un noteikt, skaitot iepriekšējos gadus no tā gada, kurā iepirkuma procedūru izsludina, vai arī skaitot iepriekšējos gadus no tā gada, kad pieteikumus/piedāvājumus atver.

Piemēram, pakalpojuma līguma gadījumā, izsludinot iepirkumu 2021. gada decembrī,

  • kā pieredzes apliecināšanas periodu nosaka 2020., 2019. un 2018. gadu (pieļaujot apliecināt pieredzi par 2021. gadu, kā arī 2022. gadā līdz pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas brīdim) vai
  • kā pieredzes apliecināšanas periodu nosaka 2021., 2020. un 2019. gadu (pieļaujot apliecināt pieredzi 2022. gadā līdz pieteikumu/piedāvājumu iesniegšanas brīdim).

(Biežāku uzdotais jautājums Nr. 1.5)

Papildus atgādinām, ka pasūtītājiem mēneša laikā pēc budžeta apstiprināšana savā pircēja profilā ir jāpublicē iepirkumu plāns!  (Pamācība