Podkāsts
Attēlā attēlota Iepirkumu uzraudzības biroja Kontroles departamenta direktore un Administratīvo sodu departamenta direktore

Iepirkumu uzraudzības biroja podkāsta kanāla - “Publiskā iepirkuma aktualitātes” #3 epizode!

Būtiskākie aspekti un riski iepirkuma plānošanā.

Viens no būtiskākajiem publisko iepirkumu pārkāpumiem ir neatbilstošas iepirkuma procedūras izvēle vai publisko iepirkumu regulējuma nepiemērošana vispār. Kā vienu no galvenajiem iemesliem var minēt nepareizu iepirkuma plānošanu, kā rezultātā var tikt nepareizi noteikta paredzamā līgumcena un kas savukārt var novest pie iepirkuma nepamatotas sadalīšanas.

https://soundcloud.com/user-471813798/butiskakie-aspekti-un-riski-iepirkuma-planosana

Šodien un turpmāk – lai vērtīga klausīšanās un rastas atbildes!

Aicinām vērsties pie mums ar ieteikumiem nākamajiem tematiem, rakstot uz e-pastu: samanta.krieva@iub.gov.lv.