Jaunumi Skaidrojumi

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš pasūtītāju uzmanību uz to, ka publiski iepirkuma līgumi par ielu, ceļu un laukumu ikdienas uzturēšanu (neatkarīgi no darbu sezonas), kuru galvenais priekšmets ietver ielu slaucīšanu un tīrīšanu (CPV kods 90610000-6), ledus tīrīšanu (CPV kods 90630000-2), sniega tīrīšanu un izvešanu (CPV kods 90620000-9), smilšu un sāls maisījuma kaisīšanu slīdamības mazināšanai, smilšu novākšanu no ielām (apmalēm), nokritušo koku lapu sagrābšanu un aizvešanu, sabiedriskā transporta pieturu nojumju, stiklu un konstrukciju mazgāšanu un attīrīšanu no grafiti (CPV kods 90690000-0) un citus tamlīdzīgus pakalpojumus, ir publiski pakalpojumu līgumi, nevis publiski būvdarbu līgumi pat tad, ja šo līgumu priekšmetā ietilpst arī atsevišķi būvdarbi.

Attiecīgi šādiem līgumiem piemērojamais iepirkuma veikšanas veids (iepirkums Publisko iepirkumu likuma 9.panta kārtībā vai iepirkuma procedūra) ir nosakāms, ievērojot Publisko iepirkumu likumā noteiktās līgumcenu robežvērtības publiskiem pakalpojumu līgumiem.

Ņemot vērā līgumcenu robežvērtību būtisko atšķirību publiskiem pakalpojumu līgumiem un publiskiem būvdarbu līgumiem, līguma noslēgšana neatbilstoši izvēlētas iepirkuma veikšanas kārtības vai iepirkuma procedūras rezultātā var būt pamats personas, kura šādu iepirkuma līgumu pasūtītāja vārdā noslēgusi, saukšanai pie administratīvās atbildības saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 84.pantu.

Iepirkumu uzraudzības birojs arī lūdz pasūtītājus šādu pakalpojumu iegādi plānot laikus, lai gada beigās nenotiktu līgumu noslēgšana, neatbilstoši piemērojot sarunu procedūru, atsaucoties uz neparedzamiem ārkārtas apstākļiem. Par neparedzamiem ārkārtas apstākļiem nevar uzskatīt Latvijas klimatiskajiem apstākļiem atbilstošus apstākļus vai pasūtītāja novilcinātu iepirkumu plānošanu vai veikšanu.