Vispārēja informācija par pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju, kuri piemēro Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu, publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām un Eiropas Savienības fondu finansējumu, iedalot pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa.

 

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Infografika Laikrinda Metadati 17.07.2020.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma rezultātu paziņojumu rādītāju statistika Metadati 08.05.2020.

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma izsludināto paziņojumu rādītāju statistika Metadati 08.05.2020.

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību PDF XLSX Metadati 10.01.2020

Kandidātu un  pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana XLSX Metadati 30.01.2020

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019. gadā PDF XLSX Metadati 30.01.2020

Publikāciju statistika par 2018. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Publicēšanas datums

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

15.01.2018.

 

.PDF .XLSM .XLSM

Infografika

16.04.2018.

XLSM .XLSM

Infografika

16.07.2018.

.PDF .XLSM

Infografika

15.10.2018.

.PDF .XLSM

Infografika

Metadati

15.01.2019.
.PDF .XLSM ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2019.
.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2019.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2019.

.PDF  .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

15.01.2018.

.PDF .XLSM .XLSM

Infografika

16.04.2018.

.XLSM .PDF

Infografika

16.07.2018.

.PDF .XLSM  
Infografika

15.10.2018.

.PDF 

Infografika

Metadati

15.01.2019.

.PDF  XLSM  

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

15.01.2018.

.PDF XLSM  XLSM

Infografika

16.04.2018.

XLSM .PDF

Infografika

16.07.2018.

.PDF .XLSM
 Infografika

15.10.2018.

.PDF .XLSM 
Infografika

Metadati

15.01.2019.
.PDF  .XLSM  ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2018. gadā* Metadati Gads 05.04.2019.
.PDF .XLSM  ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2019

 

Publikāciju statistika par 2017. gadu - mēnešu/ceturkņšu dati

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF .XLSM  

18.04.2017.

.PDF .XLSM  

17.07.2017.

.PDF .XLSM  

16.10.2017.

  15.01.2018

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita kopējās līgumcenas pieaugums attiecībā pret iepriekšējo gadu*
Gads 30.01.2017

.PDF .XLSM  

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas*

Gads

30.01.2017

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida*

Gads

30.01.2017

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF  .XLSM 

18.04.2017.

.PDF  .XLSM 

17.07.2017.

.PDF  .XLSM 

16.10.2017.

  15.01.2018

.PDF  .XLSM 

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

16.01.2017.

.PDF  .XLSM 

18.04.2017.

.PDF  .XLSM 

17.07.2017.

.PDF  .XLSM 

16.10.2017.

  15.01.2018
.PDF  .XLSM  ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2017.gadā* Gads 27.04.2018

.PDF  .XLSM 

ADJIL Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību.* Metadati Gads 08.01.2018
 

 

Publikāciju statistika par 2016. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Datnes

Likums/MK noteikumi

Nosaukums

Publicēšanas biežums

Apkopošanas datums

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Ceturksnis

28.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaits un kopējās līgumcenas

Gads

29.01.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaits un līgumcenas pēc iepirkumu veida

Gads

29.01.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto paziņojumu skaita un līgumcenu pieaugums attiecībā pret iepriekšējā gada atbilstošo perioda datiem

Ceturksnis

26.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

.PDF .XLSM

ADJIL

Publicēto rezultātu paziņojumu skaita un līgumcenas dinamika pa ceturkšņiem

Ceturksnis

28.01.2016.

.PDF .XLSM

15.04.2016.

.PDF .XLSM

15.07.2016.

.PDF .XLSM

14.10.2016.

 

Publikāciju statistika par 2015. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika par 2015. gada 3. ceturksni (dati uz 16.10.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 3. ceturksni)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 3. ceturksni
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto rezultātu paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas dinamika
Publikāciju statistika par 2015. gada 2. ceturksni (dati uz 17.07.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015. gada 2. ceturksni)
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaita un publikācijās norādītās līgumcenas pieaugums attiecībā pret 2014.gada 2. ceturksni
Publikāciju statistika par 2015. gada 1. ceturksni (dati uz 17.04.2015)
.PDF .XLSM Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2015.gada 1. ceturksnis)

 

Publikāciju statistika par 2014. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika par 2014. gada 4. ceturksni (dati uz 14.01.2015):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 4. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 4. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 3. ceturksni (dati uz 14.10.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 3. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 3. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 2. ceturksni (dati uz 2.07.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 2. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 2. ceturksni
Publikāciju statistika par 2014. gada 1. ceturksni (dati uz 14.04.2014):
.PDF Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2014. gada 1. ceturksnis)
.XLSM Publikāciju statistika par 2014. gada 1. ceturksni

 

Publikāciju statistika par 2013. gadu - mēnešu/ceturkšņu dati

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni (dati uz 21.01.2014.):

.PDF

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 4. ceturksnis)

.XLSM

Publikāciju statistika par 2013. gada 4. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni (dati uz 18.10.2013.):
.PDF

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 3. ceturksnis)

.XLSM

Publikāciju statistika par 2013. gada 3. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni (dati uz 15.07.2013.):

.PDF

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 2. ceturksnis)

.XLSM

Publikāciju statistika par 2013. gada 2. ceturksni

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni (dati uz 15.04.2013.):

.PDF

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu skaits un kopējā līgumcena (2013. gada 1. ceturksnis)

.XLSM

Publikāciju statistika par 2013. gada 1. ceturksni

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika