Covid-19 Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka, veicot iepirkumu un saskaņā ar Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu"* (turpmāk – Rīkojums) 4.14. un 4.14.1 punktu nepiemērojot Publisko iepirkumu likumu vai Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu, ir rūpīgi jāizsver attiecīgā izņēmuma piemērošanas pamats. Tas ir piemērojams šauri – vienīgi tiem iepirkumiem, kas uzskaitīti šajos punktos, kas turklāt nepieciešami maksimāli īsā laikā un kurus Covid-19 uzliesmojuma radīto seku un steidzamības dēļ nav iespējams nodrošināt iepirkuma procedūras kārtībā, kā arī vienīgi tādā apmērā, kas nepieciešams ārkārtējās situācijas novēršanai.

Iepirkumu uzraudzības birojs aicina nodrošināt Publisko iepirkumu likuma un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma mērķus, arī piemērojot izņēmumu, un ņemt vērā Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja izstrādāto informāciju - skatīt, kā arī Finanšu ministrijas un Iepirkumu uzraudzības biroja izstrādātās vadlīnijas - skatīt.

Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību, ka, izmantojot izņēmumu, saskaņā ar Rīkojuma 4.58.punktu institūcija (tai skaitā kapitālsabiedrība), savā pircēja profilā (EIS)* ievieto informāciju par noslēgtajiem līgumiem, norādot vismaz piegādātāja nosaukumu, reģistrācijas numuru un iepirkuma priekšmetu, līguma noslēgšanas datumu un kopējo summu, pievienojot līgumu, tā grozījumus (ja tādi ir bijuši) un attiecīgo preču sertifikātu datnes. 

* Sīkāk par informācijas publicēšanu EIS skatīt pamācību tīmekļvietnē eis.gov.lv

Plašāk par informācijas publicēšanu, ja izmanto izņēmumu skatīt šeit.

Informācija par kārtējo nedēļu publicējama līdz nākamās nedēļas trešdienai, bet par laikposmu no 2020. gada 12. marta līdz 6. maijam – līdz 2020. gada 6. maijam.

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, ka nepamatotas izņēmuma izmantošanas gadījumā var tikt izvērtēta administratīvā atbildība.

* Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" stājās spēkā 12.03.2020, zaudēja spēku 10.06.2020.