No 2024. gada 16. februāra laikrāža funkcionalitāte tiks atslēgta, jo 2024. gadā Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projekta ietvaros šis rādītājs tiks iekļauts datu vizualizācijas rīkā. 

Lasīt vairāk: Publikāciju vadības sistēmas modernizācija
 Lai veicinātu pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lēmumu pieņemšanas ātrumu iepirkumos un iepirkuma procedūrās, Iepirkumu uzraudzības birojs savā tīmekļvietnē pie publicētajiem iepirkumu paziņojumiem attēlo informatīvu laikrāža ikonu ar iepirkumu norises laiku, lai ikviens tīmekļvietnes apmeklētājs var sekot līdzi interesējošā iepirkuma norises laikam.

“Laikrādis” ir vizuāli attēlots pulkstenis, kas skaita patērēto laiku iesūtīto piedāvājumu vērtēšanai – no piedāvājumu vai pieteikumu iesūtīšanas līdz līguma noslēgšanai. Ikonu atradīsiet pie iepirkumu publikācijām, kas izsludinātas ar 2021. gada 1. janvāri.

Pie Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē publicētajiem Publisko iepirkumu likuma (PIL), Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma (SPSIL) ar attiecīgo iepirkumu saistītajiem paziņojumiem (izņemot paziņojumus, kas paredz iepirkuma līgumus vispārīgo vienošanos ietvaros) attēlota laikrāža ikona ar saskaitītām dienām no izsludinātā iepirkuma pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datuma līdz pēdējā rezultātu paziņojumā publicētā līguma noslēgšanas datumam (PIL 9. panta gadījumā līdz pirmajā saistītajā informatīvajā paziņojumā par noslēgto līgumu publicētā pēdējā līguma noslēgšanas datumam) vai pārtraukšanas/izbeigšanas lēmuma pieņemšanas datumam PIL 9. panta paziņojumu gadījumā.

“Laikrādis” ir vizuāli attēlots pulkstenis, kas skaita patērēto laiku iepirkumam – no piedāvājumu vai pieteikumu iesūtīšanas līdz līguma noslēgšanai. Ikonu atradīsiet pie iepirkumu publikācijām, kas izsludinātas ar 2021. gada 1. janvāri.

Paziņojumi, kuriem attēlo laikrādi

No

Līdz

PIL 9. panta paziņojumi (paziņojums par plānoto līgumu, informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu)

Piedāvājumu iesniegšanas datuma

1. Pārtraukšanas/izbeigšanas lēmuma pieņemšanas datumam vai

2. Pirmajā saistītajā informatīvajā paziņojumā par noslēgto līgumu publicētajam līguma noslēgšanas datumam

PIL, SPSIL paziņojumi par līgumu, paziņojumi par izmaiņām vai papildu informāciju, paziņojumi par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu (izņemot paziņojumus, kuri paredz iepirkuma līgumu vispārīgās vienošanās ietvaros), paziņojumi par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumi par līgumu, paziņojumi par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem-paziņojumiem par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu

Pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas datuma

1. Ja iepirkums nav dalīts daļās, pirmā vai pēdējā atkārtotajā saistītajā rezultātu paziņojumā publicētā līguma noslēgšanas datumam vai pārtraukšanas/izbeigšanas rezultātu paziņojuma publikācijas datumam.

2. Ja iepirkums ir dalīts daļās, laikrādis skaita termiņu, līdz ir nopublicēta informācija par visām daļām – līdz pēdējā rezultātu paziņojumā publicētā līguma noslēgšanas datumam vai visu daļu pārtraukšanas/izbeigšanas pēdējā rezultātu paziņojuma publikācijas datumam. Ja tiek publicēts atkārtotais saistītais paziņojums, termiņš tiek pārrēķināts, ja nepieciešams.

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē sadaļā „Izvērsta meklēšana” iespējama publicēto paziņojumu atlase pēc pazīmēm „Paziņojumi ar aktīvu laikrādi” un „Paziņojumi ar apturētu laikrādi”, kur atlasa visus paziņojumus ar attiecīgi aktīvu vai apturētu laikrādi.

Datu vizualizācijas rīkā sadaļā „Iepirkumu veicēju profili” pie rādītāja „Sadalījums pa sliekšņiem” tiek atspoguļota tabula „Vidējais iepirkumu norises laiks”, kurā attēlots vidējais dienu skaits no pieteikumu vai piedāvājumu iesniegšanas līdz pēdējam noslēgtajam līgumam vai pārtraukšanas/izbeigšanas rezultātu paziņojuma publikācijas datumam, bet Publisko iepirkumu likuma 9. panta gadījumā – vidējais dienu skaits no piedāvājumu iesniegšanas līdz pirmajam noslēgtajam līgumam vai pārtraukšanas/izbeigšanas lēmumam sadalījumā pēc virssliekšņa un 2. pielikuma iepirkumiem, Publisko iepirkumu likuma gadījumā arī pēc zemsliekšņa un Publisko iepirkumu likuma 9. panta iepirkumiem, kā arī pēc iepirkumu veida. Attiecīgā gada aprēķinos tiek ņemti vērā tikai tie laikrāža termiņi, kuri 1) ir noslēgušies, un 2) iepirkums ir ticis izsludināts attiecīgajā gadā (izsludināšanas paziņojums publicēts attiecīgajā gadā). Papildu informācija pieejama arī pie rādītāja apraksta sadaļā „Sīkāka informācija”