Informācija PVS

Informējam, ka Iepirkumu uzraudzības birojs 2023. gada 25. oktobrī Publikāciju vadības sistēmā ieviesa publisko iepirkumu e-veidlapas saskaņā ar Eiropas Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2019/1780 (2019. gada 23. septembris), ar ko izveido standarta veidlapas paziņojumu publicēšanai iepirkumu jomā un atceļ Īstenošanas regulu (ES) 2015/1986 (“e-veidlapas”), nodrošinot pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem, publiskajiem partneriem un to pārstāvjiem iespēju sagatavot e-veidlapas, publicēt tās biroja tīmekļvietnē un nosūtīt publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajam Vēstnesim.

Tāpat Iepirkumu uzraudzības birojs turpina 2023. gadā uzsākto Publikāciju vadības sistēmas modernizācijas projektu, kura ietvaros tiek pilnveidota Publikāciju vadības sistēmas tehniskā darbība un uzlabota lietotāju pieredze darbā ar sistēmu. Publikāciju vadības sistēmas modernizācija sniegs iespēju publisko iepirkumu jomas pārraudzībā izmantot virkni risinājumu, tādējādi sekmējot datos un riskos balstītu lēmumu pieņemšanu, kā arī kopumā nodrošinot plašāku un ērtāku informācijas pieejamību iepirkumu veicējiem un sabiedrībai.  

Paredzēts, ka 2024. gada ietvaros pakāpeniski tiks uzlabotas un attīstītas Iepirkumu uzraudzības biroja sniegto iepirkumu datu pieejamības un izmantošanas iespējas, nodrošinot modernizētās Publikāciju vadības sistēmas pielāgošanu e-veidlapu datu struktūras izmaiņām un tādējādi funkcionāli uzlabojot biroja tīmekļvietnē pieejamo līgumu reģistru, atvērto datu servisu, datu vizualizācijas rīku, izvērsto paziņojumu meklēšanas iespēju, paziņojumu datu eksportu, vizuālos rādītājus par iespējamiem publisko iepirkumu riskiem (sarkanie karodziņi) un citas iepirkumu datu izmantošanas iespējas.

Publikāciju vadības sistēmas pārveidē norisinās būtiski pārmaiņu procesi, kā rezultātā iespējamas tehniskas vai cita rakstura problēmas, šādos gadījumos aicinām sūtīt problēmas pieteikumu, pievienojot attiecīgā paziņojuma saiti (identifikatoru), kas ļaus konkrēto problēmu maksimāli ātri atrisināt.

Atgādinām, ka publikāciju paziņojumu vides lietojamības jautājumu vai sistēmas nepilnību vai darbības traucējumu gadījumā ar IUB aicinām sazināties, zvanot pa vienoto tālruni +371 22416641 un nospiežot taustiņu “2” vai rakstot uz e-pastu: atbalsts@iub.gov.lv


Līgumu reģistrs


Datu vizualizācijas rīks


Laikrādis


Sarkanie karodziņi


Atvērtie dati