Attiecināms uz publisko iepirkumu paziņojumiem, kas publicēti Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē līdz 2023. gada 24. oktobrim.

Lasīt vairāk: Publikāciju vadības sistēmas modernizācija 


 

Datu vizualizācijas rīks ir Iepirkumu uzraudzības biroja uzturēts digitāls rīks, kurā brīvi var apskatīt iepirkumu datus dažādos griezumos. Rīkā lielākoties attēlota informācija no Biroja tīmekļvietnē publicētajiem iepirkumu paziņojumiem, apkopojot datus divās rīka sadaļās:

  • publiskā sektora iepirkumi, kurā apkopo informāciju no Biroja tīmekļvietnē publicētajiem rezultātu paziņojumiem;
  • iepirkumu veicēju profili – no iepirkumu izsludināšanas, grozījumu un rezultātu paziņojumiem, kā arī informācija par Birojā saņemtajiem iesniegumiem par iepirkuma procedūras pārkāpumiem un saistībā ar tiem pieņemtajiem lēmumiem.

Rīkā ir ietverta informācija, ko Biroja tīmekļvietnē publicē saskaņā ar:

  • Publisko iepirkumu likumu;
  • Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumu;
  • Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likumu;
  • Publiskās un privātas partnerības likumu;
  • Ministru kabineta 2017. gada 28. februāra noteikumiem Nr. 104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem";
  • Iepirkumu vadlīnijām sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem vai to iekšējo kārtību.

Aktuālie iepirkumu dati

Iepirkumu uzraudzības birojs ik ceturksni aktualizē svarīgākos iepirkumu datus
Skatīt vairāk