Iepirkumu uzraudzības birojs ik ceturksni aktualizē svarīgākos iepirkumu datus. 

Iepirkumu datu apkopojums
TOP dati
Izslēgšanas nosacījumi
Saimnieciskā izdevīguma kritēriju piemērošana (2020. - 2022. gads)
Viens pretendents iepirkumos (2020. - 2022. gads)
"Tīrā" autotransporta iepirkumi
Faktiski izlietoto naudas līdzekļu dinamika