Iepirkumu uzraudzības birojs ik ceturksni aktualizē svarīgākos iepirkumu datus. 

Iepirkumu datu apkopojums
TOP dati
Izslēgšanas nosacījumi
Saimnieciskā izdevīguma kritēriju piemērošana (2019. - 2021. gads)
Viens pretendents iepirkumos (2019. - 2021. gads)
"Tīrā" autotransporta iepirkumi