Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums

Publiskās iestādes var veikt publiskos iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus un izmantojot publiskās iepirkumu procedūras, lai radītu darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, sekmētu sociālo un profesionālo iekļautību, kā arī veicinātu labākus darba nosacījumus cilvēkiem ar invaliditāti un nelabvēlīgā situācijā esošiem cilvēkiem.

Atbildīgi un ētikas kritērijiem atbilstoši iepirkumi arī stimulē uzņēmējus pielikt pūles, lai panāktu, ka ražošanas procesa un strādājošo darbinieku pārvaldība notiek atbildīgāk un ilgtspējīgāk. Līdz ar to sociāli atbildīgi publiskie iepirkumi ir stratēģisks rīks, kas efektīvi virza uz priekšu sociālo un darbaspēka politiku.

Eiropas Savienības publisko iepirkumu juridiskais pamats ir sniegts publisko iepirkumu Direktīvā 2004/24/EK un Direktīvā 2004/25/EK, kurās ir noteikts sociālo apsvērumu ierēķināšanas apjoms, jo īpaši tad, ja tie ir saistīti ar līguma priekšmetu un ir proporcionāli tā prasībām, ja vien tiek ievēroti izdevīguma principi un principi par visu ES piegādātāju vienlīdzīgu piekļuvi. 

Eiropas Komisijas izstrādāto vadlīniju titullapas attēls 

Vadlīnijas: 

Normatīvais regulējums:

Saites: