Seminārs
Vebināra "Ideju sēja" statistika

27. maijā Iepirkumu uzraudzības birojs sadarbībā ar pārstāvjiem no Finanšu ministrijas, Labklājības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Ogres novada pašvaldības, Rīgas Tehniskās universitātes, Domnīcas PROVIDUS, Latvijas Vides investīciju fonda un AS Latvijas valsts meži rīkoja tiešsaistes diskusiju “Ideju sēja”, kurā, aktīvi iesaistoties un ar pārstāvēto tēmu uzstājoties, tika pārrunāta sociāli atbildīga iepirkuma un inovāciju iepirkuma iedzīvināšana, kā arī to turpmākā attīstībā publisko iepirkumu sistēmā kopumā.

Diskusijas mērķis bija iegūt atbildes uz trīs izvirzītiem jautājumiem:

 1. Kāpēc nepieciešami sociāli atbildīgi risinājumi un inovatīvi risinājumi, runājot par publisko iepirkumu?
 2. Kāpēc neizdodas risinājumus pielietot?
 3. Ko varam darīt, lai izdotos attīstīt un veicināt šo risinājumu piemērošanu praksē?

Vēlamies sniegt iespēju uzzināt par diskusijā “Ideju sēja” izrunāto, iespējams arī jums radīsies kādas idejas, ieteikumi un/vai jautājumi, kas atbalstīs turpmāku sociāli atbildīgu un inovatīvu risinājumu attīstību un piemērošanu praksē.

Vēlamies sacīt  - Paldies!

 • Lienei Jaunrozei:

Finanšu ministrija, Iepirkumu politikas un valsts nekustamo īpašumu pārvaldīšanas politikas nodaļas vecākā eksperte. (prezentācija)

 • Agnesei Irmejai:

Iepirkumu uzraudzības birojs, Juridiskā departamenta direktores vietniece. (prezentācija)

 • Agnesei Frīdenbergai:

Domnīca PROVIDUS, vadošā pētniece. (prezentācija)

 • Jurim Cebulim:

Labklājības ministrija, Darba tirgus politikas departamenta ESF projekta "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" vadītājs. (prezentācija)

 • Danai Bārbalei:

Ogres novada pašvaldība, izpilddirektora vietniece.

 • Montai Ogai:

Iepirkumu uzraudzības birojs, Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktore. (prezentācija)

 • Veronikai Krūmkokai:

Ekonomikas ministrija, Inovācijas departaments, Inovācijas politikas nodaļas vecākā eksperte.(prezentācija)

 • Laurim Biezajam:

AS “Latvijas valsts meži”, vecākais iepirkumu un līgumu vadītājs. (prezentācija)

 • Jevgēnijam Gramstam:

Rīgas Tehniskā universitāte, vecākais iepirkumu speciālists. (prezentācija)

 • Janai Simanovskai:

Latvijas Vides investīciju fonds, projektu vadītāja. (prezentācija)

Lai izteiktu un rosinātu idejas, ieteikumus un/vai jautājumus, aicinām ar Biroju sazināties, rakstot uz adresi: samanta.krieva@iub.gov.lv

Diskusijas “Ideju sēja” ieraksts