Podkāsts Jaunumi

Publiskās iestādes var veikt iepirkumus sociāli atbildīgā veidā — pērkot ētiski ražotus produktus un pakalpojumus, kā arī īstenojot sociāli atbildīgu iepirkumu var radīt darbvietas, pienācīgus darba apstākļus, kā rezultātā sekmēt sociālo un profesionālo iekļautību.

Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums, līdztekus tādiem iepirkuma veidiem kā inovatīvais vai zaļais iepirkums, ir vēl viens instruments, kā Latvijai īstenot savu politiku un sasniegt valsts stratēģiskos mērķus un uzņemtās starptautiskās saistības. Tā ir iespēja gudri un efektīvi izmantot jau esošos publiskos resursus, lai risinātu sabiedrības un valsts kopējos sociālos izaicinājumus.

10.epizodes saruna par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu tapusi sadarbībā ar Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociāciju un tās pārstāvi Providus vadošo pētnieci un juristi, vairāku nacionālo un starptautisko pētījumu autori un līdzautori  Agnesi Frīdenbergu un Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departamenta direktori Montu Ogu. 

Sarunā par:

  • Ko nozīmē sociāli atbildīgs publiskais iepirkums;
  • Būtiskākās problēmas, ko saskata sociāli atbildīgi veiktos iepirkumos to realizēšanā Latvijā;
  • Kā veikt sociāli atbildīgu publisko iepirkumu;
  • Ārvalstu pieredze;
  • Kā nākotnē turpmāk veicināt sociāli atbildīga publiskā iepirkuma veikšanu.

 

Par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu
Iepirkumu uzraudzības birojs · Par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu