Lai veicinātu izpratni par tādu iepirkumu, kas tiek veikti, piemērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14 vai 4.14.1 punktu, norisi, Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā. 

Vadlīnijās aprakstītas iepirkumu veikšanas iespējas, saīsinot piedāvājumu iesniegšanas termiņu, sarunu procedūras piemērošanas aspekti, kā arī izņēmuma piemērošana. Vadlīnijās uzskaitīti dažādi piemēri.

Vadlīnijas Iepirkumu veikšana ārkārtējās situācijas laikā (Precizēts 05.05.2020.)