izvēlne

Aktuāli:

Tiesību aktu piemērošanas departaments telefonkonsultācijas sniedz darba dienās no 9.00 līdz 11.00 un no 13.00 līdz 15.00 pa tālruni 66931500, savukārt pārējie departamenti - darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Skaidrojums par būvkomersantu klasifikāciju publiskajos iepirkumos

Publisko iepirkumu likuma 44.panta trešā daļa nosaka, ka publiska būvdarbu līguma gadījumā pasūtītājs pieprasa, lai piegādātājs būtu ieguvis vai līdz iepirkuma līguma slēgšanai iegūst normatīvajos aktos noteiktu attiecīgo būvdarbu veikšanai atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

 

Ekonomikas ministrija skaidro, ka Būvkomersantu klasifikācijā būvkomersanti tiek novērtēti elektroniskā vidē, balstoties uz oficiālo reģistru datiem, līdz ar to būvkomersantu klasifikācija ir automātisks process ar minimālu cilvēkresursu iesaisti. Būvkomersantu klasifikācijas piemērošanas konceptuālu risinājumu izstrādes laikā aktualizējās problēma, ka nav efektīva veida kā elektroniskā vidē, izmantojot oficiālo reģistru datus, izmērīt un klasificēt būvkomersantu profesionālo pieredzi. Rezultātā, lai pasūtītājs pārliecinātos par pretendenta pieredzi attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem, pasūtītājam ir jāizvirza papildus prasības, tādejādi būvkomersantu klasifikācijai zūd jēga, jo būvkomersantiem katrā iepirkumā tāpat jāpierāda sava profesionālā pieredze attiecībā uz veiktajiem būvdarbiem.

Ņemot vērā iepriekš minēto, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi grozījumus Publisko iepirkumu likumā, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā un Publiskās un privātās partnerības likumā ar mērķi izslēgt prasības attiecībā uz būvkomersantu klasifikāciju un tās piemērošanu publisku būvdarbu līgumu gadījumā. Ar likumprojektiem iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnē.

Ievērojot iepriekš minēto, kā arī to, ka Ekonomikas ministrija nav izstrādājusi Publisko iepirkumu likuma 44.panta trešajā daļā paredzētos noteikumus, prasība par būvkomersantu kvalifikācijas klasi iepirkumos nav izvirzāma.

 

 

UZ AUGŠU