izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Nozaru ekspertu konsultatīvās padomes sanāksme

Iepirkumu uzraudzības birojs š.g. 13.februārī organizēja Iepirkumu uzraudzības biroja izveidotās Nozaru ekspertu konsultatīvās padomes sanāksmi, kurā notika diskusijas par aktuāliem jautājumiem publiskajos iepirkumos.


Prezentācijas:

„Kā izvairīties no nepamatotām sūdzībām” E.Mugina, Iepirkumu uzraudzības biroja vadītājas vietniece, Juridiskā departamenta direktore

Administratīvie pārkāpumi publisko iepirkumu un publiskās un privātās partnerības jomā”, A.Ūdre, Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta direktore

Nepamatoti lēts piedāvājums” S.Muceniece, Iepirkumu uzraudzības biroja Metodoloģijas departamenta direktores vietniece

 

Iepirkumu uzraudzības birojs Nozaru ekspertu konsultatīvā padome ir izveidota 2012.gadā pēc Ministru prezidenta V.Dombrovska iniciatīvas ar mērķi efektīvāk nodrošināt metodiskā atbalsta sniegšanu publiskajos iepirkumos iesaistītajām pusēm par iepirkumiem konkrētās nozarēs. Padomē ietilpst nozaru organizāciju, kā arī Iepirkumu uzraudzības biroja, Finanšu ministrijas un Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārstāvji. Padomes darbība notiek darba grupās, kuras izveidotas, ņemot vērā problemātiskākās nozares.

UZ AUGŠU