Atrasti 549 rezultāti

Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā,  saite uz Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācijas tīmekļvietni Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija  izstrādāja “ Saite uz Vadlīnijām sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai ”....
Aktualitāte
Publicēts: 23.11.2020.

Izstrādātas vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem

LPUAA sadarbībā ar nozares ārvalstu ekspertiem un Iepirkumu uzraudzības biroju ir sagatavojusi vadlīnijas telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu iepirkumu veikšanai. Vadlīniju mērķis ir palīdzēt pasūtītājiem apsaimniekošanas un uzkopšanas iepirkumu sagatavošanā, atbilstoši nepieciešamībai definēt iepirkuma priekšmetu, kā arī veikt iepirkuma procedūru....
Aktualitāte
Publicēts: 13.10.2020.

Izstrādātas publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija izstrādājusi “Publisko iepirkumu vadlīnijas informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomā” .   Vadlīnijas ir informatīvs materiāls pasūtītājiem, to mērķis ir skaidrot atlases prasību noteikšanas pamatprincipus informācijas un komunikācijas tehnoloģiju jomas iepirkumiem....
Aktualitāte
Publicēts: 28.01.2021.

Vadlīnijas Kvalifikācijas prasību sagatavošanai ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos

Publicētas Ekonomikas ministrijas veidotās darba grupas izstrādātās  vadlīnijas „Kvalifikācijas prasību sagatavošana ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos”  ar ieteikumiem kvalifikācijas prasībām un piemēriem....
Aktualitāte
Publicēts: 01.06.2021.

Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā

Lai veicinātu izpratni par tādu iepirkumu, kas tiek veikti, piemērojot Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" 4.14 vai 4.14. 1  punktu, norisi, Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā....
Aktualitāte
Publicēts: 29.04.2020.

Grozījumi Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

Iepirkumu uzraudzības birojs veica grozījumus “ Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem ”, papildinot tās ar diviem jauniem punktiem: Vadlīniju 6....
Aktualitāte
Publicēts: 26.05.2021.

Veikti grozījumi Iepirkumu vadlīnijās sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem

2022. gada 6. septembrī ir grozītas un papildinātas Iepirkumu vadlīnijas sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem. Vadlīniju piemērošana sabiedrisko pakalpojumu sniedzējam ir obligāta¹, ja paredzamā līgumcena nesasniedz Ministru kabineta noteiktās līgumcenu vērtības, bet piegādes un pakalpojumu līgumiem ir 42 000 euro vai lielāka un būvdarbu līgumiem 170 000 euro vai lielāka, un ja tas ir atrunāts līgumā par līdzekļu, tajā skaitā no Atveseļošanas fonda, piešķiršanu....
Aktualitāte
Publicēts: 07.09.2022.

Tiešraides seminārs-diskusija

Latvijas Būvuzņēmēju apvienība videotiešraidē informēs par jaunajām vadlīnijām saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma izvērtēšanai apvienotās projektēšanas un būvdarbu iepirkumos.... Vadlīnijas skatīt tīmekļvietnes sadaļā: ...
Aktualitāte
Publicēts: 13.04.2023.

Vebinārs “Kredītiestāžu garantijas publiskajos iepirkumos”

Kredītiestāžu sniegto garantiju, izziņu un apliecinājumu izmantošana iepirkumos vadlīnijas: Latvijas Finanšu nozares asociācijas finansēšanas darba grupas, Swedbank Tirdzniecības finansēšanas operāciju nodaļas vadītāja Anita Kurme prezentēs Asociācijas izstrādātās vadlīnijas publisko iepirkumu veicējiem, kā arī sniegs ieskatu vadlīniju jaunākajos grozījumos, skaidrojot to nepieciešamību, kā arī prakses piemēriem vadlīniju piemērošanā....
Aktualitāte
Publicēts: 10.05.2021.

Konference “Saimnieciskais izdevīgums būvniecības iepirkumos”

Konferences laikā apskatīs saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju būvdarbu iepirkumos, projektēšanas pakalpojumu iepirkuma tehniskās specifikācijas un saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma kritērijus, saimnieciskā izdevīguma vērtēšanas metodoloģiju apvienotajos projektēšanas un būvdarbu iepirkumos un metu konkursu vadlīnijas: prakse un riski....
Aktualitāte
Publicēts: 24.04.2017.

Izstrādāts ārvalstu prakses apkopojums sociāli atbildīga publiskā iepirkuma ietvaros

2020.gadā biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja vadlīnijasVadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai” ar mērķi veicināt izpratni par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iespējām, iedvesmojot ar piemēriem no citām valstīm, kur sociāli atbildīgs publiskais iepirkums tiek piemērots praksē....
Aktualitāte
Publicēts: 06.01.2021.

Konkurence padome izstrādājusi informatīvus materiālus publiskām personām ar mērķi mazināt konkurences deformēšanas riskus

Konkurences padome (KP) sagatavojusi  informatīvu materiālu  priekšnoteikumiem publiskas personas – valsts un pašvaldību – līdzdalībai kapitālsabiedrībā, kā arī  konkurences neitralitātes izvērtēšanas vadlīnijas , kuru mērķis ir veicināt publisku personu izpratni par konkurences neitralitāti un grozījumiem Konkurences likumā, tādējādi stiprinot brīvas un godīgas konkurences ievērošanu valsts un pašvaldību darbībā....
Aktualitāte
Publicēts: 16.08.2019.

Līgumu vadība krīzes apstākļos! (papildināta 20.06.2022.)

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozares organizācijām un, balstoties uz biedrības “Latvijas Būvuzņēmēju partnerība”, VAS “Valsts nekustamie īpašumi” un Latvijas Būvniecības padomes viedokli un pieredzi, izstrādāja  Ekonomikas ministrijas vadlīnijas Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai ....
Aktualitāte
Publicēts: 22.03.2022.

Iepirkumu uzraudzības birojs atgādina, kā pasūtītājs var saīsināt iepirkuma norises laiku

Sīkāk skatīt arī skaidrojumus: Saite uz skaidrojumu par Publisko iepirkumu likuma termiņiem Skaidrojums par Publisko iepirkumu likuma termiņiem Saite uz ieteikumiem pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tirgus izpētes veikšanā Ieteikumi pasūtītājiem, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un finansējuma saņēmējiem tirgus izpētes veikšanā VRAA sagatavotā  Valsts reģionālās attīstības aģentūras sagatavotā pamācība pamācība  iepirkumu plānu sagatavošanai EIS Skaidrojums biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē Biežāk konstatētās neatbilstības iepirkuma procedūru dokumentācijā un norisē   Skaidrojums  Skaidrojums par iepirkumu veikšanu ārkārtas apstākļu novēršanai par sarunu procedūru piemērošanu - pamatojoties uz ārkārtas apstākļiem   Saite uz aktualitāti Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā Finanšu ministrija un Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis Vadlīnijas iepirkumu veikšanai ārkārtējās situācijas laikā , ciktāl tajā sniegti skaidrojumi par iepirkumu veikšanas iespējām likuma ietvaros, izņemot sadaļu par MK 103 piemērošanu Infogramma KNAB aicinājums ievērot labas pārvaldības principus KNAB aicinājums ievērot labas pārvaldības principus...
Aktualitāte
Publicēts: 15.06.2020.

Stājusies spēkā nacionālā uzkopšanas kvalitātes standarta LVS 1051 jaunā 2021. gada versija

Latvijas Profesionālās uzkopšanas un apsaimniekošanas asociācija (LPUAA) ir aktualizējusi vadlīnijas telpu un teritorijas uzkopšanas pakalpojuma iepirkumiem. Vadlīnijas papildinātas ar atsaucēm uz jauno nacionālās uzkopšanas kvalitātes standarta LVS 1051 2021....
Aktualitāte
Publicēts: 10.09.2021.

Publiskā iepirkuma veiksmes recepte

Sīkāk skatīt IUB tīmekļvietnē publicēto materiālu:   publicētais skaidrojums Līgumu vadība krīzes apstākļos! Skaidrojumu  Skaidrojums Iepirkuma līguma un vispārīgās vienošanās grozīšana Videolekciju  e-mācību sadaļa Iepirkuma līguma grozījumi Kā arī Ekonomikas ministrijas sagatavotos materiālus: Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnes skaidrojums Vadlīnijas būvmateriālu izmaksu sadārdzinājuma novērtēšanai Ekonomikas ministrijas tīmekļvietnes skaidrojums Vadlīnijas būvdarbu izmaksu indeksācijai Vienlaikus veiksmīgai iepirkuma norisei un iepirkuma līguma izpildei pasūtītājiem jāņem vērā plānotie grozījumi publisko iepirkumu likumvidē....
Aktualitāte
Publicēts: 22.07.2022.

Pārskatus saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu iesniedz līdz 2021.gada 1.aprīlim

Vadlīnijas par pārskatu aizpildīšanu ir atrodamas Publikāciju vadības sistēma Publikāciju vadības sistēmā pie Statistikas pārskatu aizpildīšanas.  Lūdzam skatīt arī  Biežāk uzdotie jautājumi par Publikāciju vadības sistēmu Biežāk uzdotajos jautājumos ....
Aktualitāte
Publicēts: 30.03.2021.

Videolekcija - grozījumi publisko iepirkumu likumvidē, kas stāsies spēkā 2023.gada 1.janvārī

2023.gada 1.janvārī stāsies spēkā grozījumi publisko iepirkumu likumvidē.  Piedāvājam noklausīties videolekciju, kur gūsiet informāciju par veiktajiem grozījumiem. Attiecībā uz grozījumiem izslēgšanas noteikumos Iepirkumu uzraudzības birojs gatavo vadlīnijas, kuras publicēs savā tīmekļvietnē un informāciju ievietos sociālajos tīklos....
Aktualitāte
Publicēts: 05.10.2022.

Rekomendācijas saimnieciski izdevīgākā piedāvājuma vērtēšanas kritērijiem iepirkumos arhitektūras un ēku projektēšanas jomā

  Vadlīnijas ir izveidotas ar mērķi novērst nekvalitatīva projekta riskus projektēšanā un izslēgt iepriekšējā iepirkumu regulējumā konstatētās regulārās neatbilstības: termiņu kavējumu, nepiemērotu speciālistu nodarbināšanu, parakstu tirgošanu, neatbilstību būvniecības normatīviem un labai praksei projektēšanā....
Aktualitāte
Publicēts: 14.09.2023.

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļa vietnē publicētie skaidrojumi

Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnes sadaļas IEPIRKUMU VADLĪNIJAS apakšsadaļā  Tīmekļvietnes sadaļa Skaidrojumi un ieteikumi SKAIDROJUMI UN IETEIKUMI  papildināts skaidrojums par Sankciju piemērošana publiskajos iepirkumos....
Aktualitāte
Publicēts: 17.01.2020.