Skaidrojumi

Lai veicinātu sociāli atbildīga iepirkuma veikšanu Latvijā, Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija izstrādāja “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai”.

Vadlīnijās apskatīti dažādi instrumenti, ar kuru palīdzību īstenot sociāli atbildīgu publisko iepirkumu (turpmāk – SAPI), piemēram, privileģētie līgumi, līguma izpildes speciālie noteikumi u.c. Tie apskatīti saistībā ar “klasiskā sektora” jeb Publisko iepirkumu likuma regulējumu, savukārt citu normatīvo aktu, piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma likuma piemērošanā minētie risinājumi var tikt ņemti vērā, ievērojot attiecīgās jomas specifiku.

Vadlīniju mērķis ir sniegt priekšstatu un veicināt izpratni par SAPI iespējām, iedvesmojot ar piemēriem, vienlaikus SAPI iespējas ir ļoti plašas, tādēļ pasūtītājam nepieciešams turpināt izpētes darbu, sekojot līdzi arī jomas aktualitātēm.

Sīkāk par sociālo iepirkumu un vadlīnijas skatīt tīmekļvietnes sadaļā: 

Papildus informāciju un labos piemērus var iegūt, piedaloties tiešraides konferencē “Ideju pļauja”.

Sīkāk par konferenci: 

Datums 25. novembris, 2020
Laiks10.00–15.00
Atrašanās vietaLatvija

Konference “Ideju pļauja”

Iepirkumu uzraudzības birojs (turpmāk – IUB) 25. novembrī organizē tiešsaistes konferenci "Ideju pļauja" ar mērķi turpināt sociāli…