Informācija PVS

Atgādinām! Pasūtītājiem saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu līdz 2021.gada 1.aprīlim ir jāiesniedz iepirkumu gada pārskats 1_PIL par 2020. gadā veiktajiem iepirkumiem.

Vadlīnijas par pārskatu aizpildīšanu ir atrodamas Publikāciju vadības sistēmā pie Statistikas pārskatu aizpildīšanas. 

Lūdzam skatīt arī Biežāk uzdotajos jautājumos.