Informācija Jaunumi

2020.gadā biedrība “Latvijas Sociālās uzņēmējdarbības asociācija” sadarbībā ar Iepirkumu uzraudzības biroju izstrādāja vadlīnijas “Vadlīnijas sociāli atbildīga publiskā iepirkuma īstenošanai” ar mērķi veicināt izpratni par sociāli atbildīga publiskā iepirkuma iespējām, iedvesmojot ar piemēriem no citām valstīm, kur sociāli atbildīgs publiskais iepirkums tiek piemērots praksē.


Vadlīniju izstrādes gaitā tika apzināta trīs ārvalstu prakse - Lielbritānija, Spānija un Čehija, analizējot tiesisko regulējumu un iepazīstoties ar risinājumiem prakse.

Ārvalstu pieredze apliecina, ka sociāli atbildīgs publiskais iepirkums tiek izmantots dažādu sociālu izaicinājumu risināšanā gan radot darba vietas noteiktām personu grupām, piemēram, mazaizsargātām personu grupām, gan uzlabojot darba un sociālos apstākļus nodarbinātām personām, piemēram, paredzot noteikumus attiecībā uz izmaksājamo algu vai sociālām garantijām, gan sekmējot vides saglabāšanu, piemēram, paredzot pienākumu iesniegt precei eko-prece vai līdzīgu marķējumu, kā arī stiprinot mazo un vidējo uzņēmumu, sociālo uzņēmumu un nevalstisko organizāciju spējas līdzdarboties publiskā iepirkuma izpildē, piemēram, līguma izpildi sadalot daļās.

Apzināto ārvalstu pieredze ļāva secināt, ka sociāli atbildīgam publiskam iepirkumam ir liels potenciāls, kas saistās ar dažādiem izaicinājumiem un paredz būtiskas izmaiņas līdzšinējā publisko iepirkumu veikšanas pieejā.

Plašāk par sociāli atbildīgu publisko iepirkumu lasi tīmekļvietnes sadaļā – Sociālais iepirkums.

Vēl par sociāli atbildīgu iepirkumu un izstrādātajām vadlīnijām uzziniet, skatoties konferences “Ideju pļauja” ierakstu – www.iubkonference.lv

 

Ārvalstu prakses apkopojums. Sociāli atbildīgs publiskais iepirkums. Pieredze -Spānija, Lielbritānija, Čehija.