Vispārēja informācija par pasūtītāju publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām, iedalot pēc iepirkumu veida un paredzamās līgumcenas sliekšņa. Rādītāju kopums sniedz informāciju arī par centralizētiem iepirkumiem, Eiropas Savienības fondu finansējumu un vides aizsardzības prasību piemērošanu un īpatsvaru, kā arī par prasībām attiecībā uz sociālo atbildību un inovatīvu risinājumu iegādi.

Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

 

Publicēto paziņojumu TOP statistika*

  • TOP 5 lielākās iestādes, kuras izsludinājušas visvairāk iepirkumus Publisko iepirkumu likuma kārtībā

 

  • TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā pielietotākie klasifikātori izsludināto paziņojumu skaits publikācijās pa iepirkumu veidiem

 

  • TOP 10 komersanti, kuri uzvarējuši Publisko iepirkumu likuma kārtībā izsludinātos iepirkumos

 

  • TOP 10 lielākie Publisko iepirkumu likuma kārtībā publicētie iepirkumi

 

Publisko iepirkumu likuma rezultātu paziņojumu rādītāju statistika Metadati 08.05.2020.

Publisko iepirkumu likuma izsludināto paziņojumu rādītāju statistika Metadati 08.05.2020.

Publisko iepirkumu likuma publikāciju rādītāju dinamika pēc procedūru veida XLSX

 

Publikāciju statistikas rādītāji par zemo vai beznodokļu zonu valstisko piederību PDF XLSX Metadati 10.01.2020

Kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu piemērošana XLSX Metadati 30.01.2020

Publikāciju statistikas rādītāji par piegādātāju valstisko piederību 2019. gadā PDF XLSX Metadati 30.01.2020

Publikāciju statistikas rādītāji par uzvarētājiem un tiem piešķirtām līgumu summām XLSX Metadati 07.04.2020

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika