Vispārēja informācija par sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju publicēto paziņojumu skaitu, kopējām līgumcenām, iedalot pēc iepirkumu veida, kā arī šo rādītāju dinamika. Rādītāju kopums sniedz informāciju arī par Eiropas Savienības fondu finansējuma un vides aizsardzības prasību piemērošanas īpatsvaru.

 

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma kārtībā publicēto paziņojumu statistika*

Infografika Laikrinda Metadati 17.07.2020.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika