Saskaņā ar MK noteikumiem Nr.104 "Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem"

Vispārēja informācija par finansējuma saņēmēju, kuri vēlas saņemt finansējumu līguma izpildei no Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, kā arī no valsts vai pašvaldību budžeta, izņemot finansējumu, kas tiek piešķirts kā kompensācija, publicēto paziņojumu skaitu un tajos norādītajām līgumcenām.

Pasūtītāju finansēto projektu statistika*

Infografika Laikrinda Metadati 17.07.2020.

*Oficiālās statistikas programmas ietvaros sagatavotā statistika