Pakalpojuma nosaukums:

Apmācība par publiskajiem iepirkumiem

Saite uz pakalpojumu www.latvija.lv portālā:

https://www.latvija.lv/lv/PPK/dzives-situacija/apakssituacija/p4252/ProcesaApraksts

Īss apraksts:

Apmācības par dažādām ar publiskajiem iepirkumiem saistītām tēmām

Maksājumi Nav
Pakalpojuma turētājs un sniedzējs Iepirkumu uzraudzības birojs

Uzziņas par pakalpojumu

Iepirkumu uzraudzības biroja Tiesību aktu piemērošanas departaments

Kontaktinformācija: pasts@iub.gov.lv, e-adrese vai pa tālruņiem 67326788, 67326719, 67326701 (darba laiks darbdienās 9:00 – 16:00, pirmssvētku darbdienās līdz 14:00)

Dokumenti un veidlapas

Lai pieprasītu pakalpojumu, ir jāsagatavo Iepirkumu uzraudzības birojam adresēts iesniegums

Procesa apraksts:

1.solis / Pakalpojuma pieprasīšana

Apmācību pieteikums

Persona iesniedz iesniegumu Iepirkumu uzraudzības birojā ar lūgumu organizēt apmācības par publisko iepirkumu aktuālajiem jautājumiem.

 

Kanālu informācija

E-pasts (pasts@iub.gov.lv)

Pasts (Eksporta iela 6, Rīga, LV-1010)

Cits (e-adrese)

2.solis / Pakalpojuma saņemšana

Apmācību organizēšana

Pēc lēmuma par apmācību organizēšanu pieņemšanas Iepirkumu uzraudzības biroja atbildīgā persona sazinās ar iesnieguma autoru, precizē apmācību norises vietu, laiku, apmācību tēmu. Iesnieguma autors organizē apmācību norisei nepieciešamo telpu nodrošināšanu. Iepirkumu uzraudzības biroja nozīmētais darbinieks vada apmācības.

 

Kanālu informācija

Klātiene (vienojoties ar iesniedzēju)

Cita informācija

Nav.

Darba laiki

Darba laiks darbdienās 8:30 – 17:00, pirmssvētku darbdienās līdz 15:00

Tiesiskais regulējums

Publisko iepirkumu likums

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums

Aizsardzības un drošības jomas iepirkumu likums

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

Ministru kabineta 2017.gada 28.februāra noteikumi Nr.187 “Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība”

Pārsūdzības iespējas

Nav

Vadības funkciju klasifikācija (COFOG)

01.120 Finanšu un fiskālā darbība

Klienti

Jebkura persona (minimālais apmācāmo skaits 20 cilvēki)

Teritoriālais pārklājums

Latvijas Republika
Termiņš (darba dienās):  40

Saistītie pakalpojumi

Informācija par publiskajiem iepirkumiem iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Publisko iepirkumu paziņojumu publikācijas iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē

Pakalpojumu tēma Publiskie iepirkumi
Atslēgvārdi

publiskie iepirkumi, semināri, apmācības, pasūtītājs, sabiedrisko pakalpojumu sniedzējs, IUB, Iepirkumu uzraudzības birojs

Informācija par pakalpojumu atjaunota: 21.01.2019.