izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Par būvkomersantu klasifikāciju publiskajos iepirkumos

2020. gada 1. maijā spēkā stājās grozījumi Publisko iepirkumu likumā (PIL), Publiskās un privātās partnerības likumā (PPPL) un Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā (SPSIL), kas tika pieņemti 2020. gada 30. aprīlī. Minētie grozījumi cita starpā paredz izslēgt deleģējumu Ministru kabinetam noteikt prasības būvkomersantiem attiecībā uz pieredzi un klasi publisku būvdarbu veikšanai būvju grupās un atcelt obligātu būvkomersantu klasifikācijas piemērošanu publiskā būvdarbu līguma gadījumā. Proti, no PIL, SPSIL, PPPL izslēgtas tās tiesību normas, kas noteica pasūtītāja pienākumu publiska būvdarbu līguma gadījumā pieprasīt piegādātājam normatīvajos aktos noteiktu atbilstošu būvkomersanta kvalifikācijas klasi.

Tomēr vienlaikus Iepirkumu uzraudzības birojs vērš uzmanību un aicina pasūtītājus ņemt vērā Būvniecības likuma regulējumā noteikto attiecībā uz būvkomersantu klasifikāciju. Būvniecības likuma 23. panta pirmā daļa noteic, ka, lai pretendētu uz tādu būvdarbu veikšanu, kas pilnībā vai daļēji tiek finansēti no publisko tiesību juridiskās personas līdzekļiem Eiropas Savienības politiku instrumentu vai citas ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem, ja būvniecības ierosinātājs ir publisko tiesību juridiskā persona vai tās institūcija, būvkomersantam jāsaņem klasifikācijas dokuments.

UZ AUGŠU