Jaunumi Skaidrojumi

Lai veicinātu pasūtītāju un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju lēmumu pieņemšanas ātrumu iepirkumos un iepirkuma procedūrās, Iepirkumu uzraudzības birojs savā tīmekļvietnē pie publicētajiem iepirkumu paziņojumiem attēlo informatīvu laikrāža ikonu ar iepirkumu norises laiku, lai ikviens tīmekļvietnes apmeklētājs var sekot līdzi interesējošā iepirkuma norises laikam.

“Laikrādis” ir vizuāli attēlots pulkstenis, kas skaita patērēto laiku iepirkumam – no izsludināšanas līdz līguma noslēgšanai. Ikonu atradīsiet pie iepirkumu publikācijām, kas izsludinātas ar 2021. gada 1. janvāri.

Vidējais konkursa norises ilgums 

Meklēt iepirkumus Iepirkumu uzraudzības biroja tīmekļvietnē sadaļā „Izvērsta meklēšana” var pēc publicēto paziņojumu atlases pazīmēm „Vai ir sociāli atbildīgs iepirkums”, „Vai ir inovatīvs iepirkums” un „Vai ir privileģētais līgums”, kur atlasa paziņojumus par iepirkumiem, kuros ir attiecīgā norāde par iepirkuma dokumentos iekļautajām prasībām attiecībā uz sociālo atbildību vai prasības, kas paredz inovatīvu risinājumu iegādi, vai ir norāde par privileģētu līgumu. Tāpat iespējama arī publicēto paziņojumu atlase pēc pazīmēm „Paziņojumi ar aktīvu laikrādi” un „Paziņojumi ar apturētu laikrādi”, kur atlasa visus paziņojumus ar attiecīgi aktīvu vai apturētu laikrādi.