Informācija Jaunumi

Birojs piedāvā iespēju tirgus izpētes ietvaros pasūtītājiem (arī sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem) pirms iepirkuma uzsākšanas publicēt paziņojumu par apspriedi ar piegādātājiem.  Minētās iespējas mērķis ir apzināt tirgus situāciju un sagatavot pēc iespējas kvalitatīvu iepirkuma procedūras dokumentāciju pirms iepirkuma izsludināšanas un veicināt konkurenci iepirkumos.

Paziņojuma par apspriedi publicēšana ir papildu instruments Publisko iepirkumu likuma 18.panta otrajā daļā (kā arī Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likuma 22.panta otrajā daļā) minētajai apspriedei, un ir viens no tirgus izpētes instrumentiem jeb avotiem.

Apmeklē tīmekļvietnes sadaļu “Skaidrojumi un ieteikumi”, skaidrojumu “Paziņojums par apspriedi ar piegādātājiem” lai uzzinātu plašāku informāciju.


Paziņojumu par apspriedi pasūtītāji un sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji var aizpildīt Publikāciju vadības sistēmas sadaļā „Jauns paziņojums”, izvēloties šī veida paziņojumu. Pēc apstiprināšanas paziņojums tiek publicēts IUB tīmekļvietnes sadaļā „Meklēt paziņojumus". Aizpildīšanas jautājumu gadījumā aicinām rakstīt uz e-pasta adresi: atbalsts@iub.gov.lv vai zvanīt pa tālr. 67509727, 67326710.