E-veidlapas Informācija Jaunumi

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) apkopojis biežāk uzdoto jautājumu atbildes par e-veidlapām, kopš tās ir pieejamas publiskai lietošanai.

Vispārīgi par piekļūšanu iepirkumu publikāciju paziņojumu videi:

 • Pirms sākt strādāt ar e-veidlapām, nepieciešams veikt pircēju profila vai lietotāju aktualizāciju, tāpēc aicinām iestādes administratorus aktualizēt nepieciešamo informāciju.
 • E-veidlapu modulim var piekļūt, autorizējoties tikai ar “Vienoto pieteikšanos”. Ja autorizācija neveiksmīga, lūdzam pasūtītājus sazināties ar IUB, zvanot uz vienoto tālruni +371 22416641 izvēloties taustiņu “2” un spiežot pogu “3”.

Aktuāli par iepirkumu izsludināšanu:

 • Plānošanas paziņojumu (iepriekšēju informatīvu paziņojumu, apspriedes paziņojumu) publicēšana iespējama sadaļā “Plānošanas paziņojumi”.
 • Jaunu iepirkumu izsludināšana jāuzsāk caur Elektronisko iepirkumu sistēmu (EIS), iesūtot e-veidlapu modulī "Iepirkumu" sadaļā sagatavi vai melnrakstu.

Grozījumus iepirkumā var veikt:

 1. Ja iepirkums sākotnēji izsludināts izmantojot EIS saskarni, tad grozījumi jāuzsāk EIS pusē, iesūtot grozījumu melnrakstu e-veidlapu modulī.
 2. Ja iepirkums sākotnēji izsludināts, neizmantojot EIS saskarni, tad grozījumi jāveic e-veidlapu modulī, sadaļā “Iepirkumi” atrodot izsludināto iepirkumu un pie paziņojuma par līgumu, nospiežot pogu “DARBĪBAS” jāizveido paziņojums par izmaiņām vai citu papildus darbību.

Darbības ar līgumu:

 • Lai publicētu paziņojumu par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, sākotnēji jāpārliecinās vai visi iepriekš sludinātie paziņojumi ir atrodami pasūtītāja profilā sadaļā “Iepirkumi”. Atrodot iepirkumu, kam nepieciešams izsludināt rezultātus, pie paziņojuma par līgumu jānospiež poga “DARBĪBAS”, un jāizveido paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu.
 • Lai publicētu līguma grozījumus vai paziņojumu par izpildi, jāiet sadaļā “Līgumi” un jāatrod līgums, kam nepieciešams pievienot grozījumus vai izpildi un atkal jānospiež poga “DARBĪBAS”. Jāatceras, ka Līgumu reģistra papildināšana notiks automātiski, pēc izpildes paziņojumu nopublicēšanas. Pasūtītājiem tas vairs nav jādara manuāli!
 • Vēl norit publicēto plānošanas paziņojumu un līgumu informācijas datu migrācija, sadaļās “Plānošanas paziņojumi” un “Līgumi”, kas tiks pabeigta nedēļas laikā. Aicinām būt saprotošiem. Informēsim, tiklīdz datu migrācija būs pabeigta.

Lūgums vērst uzmanību:

 • Ja e-veidlapa veiksmīgi aizpildīta, tad noteikti jāpārliecinās par ievadīto informāciju tostarp arī par piedāvājumu/pieteikumu iesniegšanas termiņu, pirms paziņojums tiek publicēts vai nosūtīts uz Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi (ESOV), jo IUB neveic e-veidlapu manuālu pārbaudīšanu.
 • Veidlapu validācijas nepieciešamas, lai izpildītu visus nosacījumus veidlapu publicēšanai ESOV, nodrošinot datu kvalitāti, aizstājot veidlapu manuālu pārbaudīšanu un ietaupot laiku veidlapu publicēšanai. 

Papildus informējam, ka uz Eiropas Savienības Oficiālo Vēstnesi sūtītie iepirkumu paziņojumi tiek publicēti, kas nozīmē, ka aktuālo datu migrācija noris veiksmīgi.

IUB izsaka pateicību par līdzšinējo atbalstu un sapratni, ko saņemam šajā iepirkumu publikāciju paziņojumu vides pārmaiņu procesā, turpinām darbu pie tehnisku problēmu un jautājumu risināšanas, kā arī lūdzam turpināt ziņot par darbā ar e-veidlapām konstatētām nepilnībām.

 Ar IUB aicinām sazināties, zvanot pa vienoto tālruni +371 22416641 un nospiežot taustiņu “2” vai rakstot uz e-pastu: atbalsts@iub.gov.lv.