izvēlne

Aktuāli:

Telefonkonsultācijas darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00.

Saskaņā ar Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu un Iepirkumu uzraudzības biroja Darba kārtības noteikumiem pirmssvētku darbdienās Iepirkumu  uzraudzības biroja darba laiks ir no plkst. 8.30. līdz 15.00.

--------------------

Biežāk uzdotie jautājumi

Iepirkumu vadlīnijas

Nolūkā paaugstināt publisko iepirkumu efektivitāti un nodrošināt iepirkumu procedūru korektu norisi visās to norises stadijās, un sekmēt labās prakses attīstību publisko iepirkumu jomā Latvijā atbilstoši Eiropas Savienības iepirkumu jomu regulējošiem normatīvajiem aktiem, Iepirkumu uzraudzības birojs ir izstrādājis iepirkumu vadlīnijas, aptverot publisko iepirkumu organizēšanas procesus saskaņā ar šādiem normatīvajiem aktiem:

Publisko iepirkumu likums:

  • MK 04.11.2009. noteikumi Nr.1248 „Noteikumi par publisko iepirkumu paziņojumu saturu un sagatavošanas kārtību”;
  • MK 02.05.2006. noteikumi Nr.364 “Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām”;
  • MK 25.08.2009. noteikumi Nr.968 „Noteikumi par iepirkuma procedūras pārkāpumu iesnieguma nodrošinājuma apmēru, tā samaksas un atmaksas kārtību un kārtību, kādā atbrīvo no nodrošinājuma samaksas”.

Vadlīnijas īpaši paredzētas izmantošanai ES struktūrfondu un Kohēzijas fonda finansēto projektu ietvaros veikto iepirkuma procedūru prakses attīstīšanai.

PDF fails Publisko iepirkumu likuma piemērošanas vadlīnijas

Priekšlikumus vadlīniju satura un formas pilnveidošanai lūdzam nosūtīt uz e-pasta adresi: pasts@iub.gov.lv.

UZ AUGŠU